FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magnus, Måns

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
19 augusti 2019

Cathrin Bergenstråhle, M, på plats i Gungviken.

Miljönämnden säger nej
till krossen i Gungviken

Nacka 16:46 | 10 april 2019

På onsdagseftermiddagen beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka om att förbjuda den stenkross som företaget Skanska vill placera i Gungviken. Skanska kommer att analysera beslutet innan man bestämmer sig för om man ska driva planen vidare.

Enligt nämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle instämde samtliga partier i yrkandet att krossen ska förbjudas.

"Vi beslutade om att verksamheten ska förbjudas, medan kommunens tjänstemäns slutsats av allt faktaunderlag var att Skanska borde söka tillstånd hos Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Då hade en noggrann miljökonsekvensbeskrivning och en regional lokaliseringsutredning krävts. Men vi ansåg att den negativa påverkan på naturmiljön, landskapsbilden samt störningar för invånarna i sig är allvarliga nog för att förbjuda stenkrossen. Ytterligare utredning av buller och föroreningar är inte nödvändig", säger Cathrin Bergenstråhle, M, ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, i ett mejl till NVP.

Det är en en rad miljöskäl som ligger bakom att Nacka väljer att stoppa planerna.

Landskapsbilden skulle påverkas av avverkning, sprängningar, upplag och containrar. Dessutom anser nämnden att ”det föreligger risk för oacceptabla och långvarigt återkommande störningar från verksamheten”, bland annat otillräckligt omhändertagande av kväve och tungmetaller.

 

Skanska kan driva frågan vidare

På Skanska meddelar Maria Lindström, affärsutvecklare, att man nu "kommer att analysera beslutet. Om vi tar ärendet till Länsstyrelsen får bli en senare fråga.”

"Vi beklagar beslutet, som kommer leda till längre transporter. Om koldioxidutsläppen i byggprocesserna ska minskas måste man se till att hålla nere på transporterna. Då är det viktigt att en plats för återvinning av bergmassor finns nära byggprojekten.”

”Det finns många missuppfattningar i det här, exempelvis om buller. Det finns riktlinjer från myndigheter om hur mycket sådan här verksamhet kan bullra, och dessa måste vi och alla andra aktörer följa, vilket vi gör.  Vi är vana att dämpa bullret med olika avskärmningar, så att omgivningen inte blir störd. Vi har gjort en bullerutredning som visar detta.”