FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Mats Gerdau, M, och Khashayar Farmanbar, S, vid en tidigare argumentation i ett mötesrum i Nacka stadshus.

"Lyxigt" mötesrum i
stadshuset ifrågasätts

Nacka 10:27 | 30 januari 2019

Är representativt lika med lyxigt och exklusivt? Den frågan är central i en interpellation från S om renoveringar i stadshuset.

Ett representativt mötesrum ska iordningsställas i Nackas stadshus. Det är något som fått Socialdemokraterna att reagera. 

”Är det rimligt att Nacka inrättar lyxigt mötesrum?” frågar sig socialdemokraterna Khashayar Farmanbar, Gunnel Nyman Gräff och Majvie Swärd i en interpellation.

Vidare skriver de att kommunen i bokslutet för senaste tertialen visar ett minusresultat, att förskolor och skolor får kämpa med små resurser och Nacka är en av de sämsta kommunerna när det kommer till att leverera idrottsytor. Med den bakgrunden menar S-representanterna att ett mötesrum med ”fina möbler och lyxiga attribut” inte är försvarbart. 

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, skriver i sitt svar att det representativa mötesrummet inte innebär lyxigt och dyrt. Han noterar också att inga extra resurser tillsatts för renoveringen, utan det ryms inom befintlig budgetram.

Vidare ifrågasätter Farmanbar, Gräff och Swärd att oppositionens arbetslokaler ska flyttas till plan -1, ”långt från kommunledning och den så kallade ’politikerkorridoren’”. 

Mats Gerdau skriver även att Socialdemokraternas oppositionsråd hittills haft det största tjänsterummet i hela stadshuset, ett rum med fem fönster. Själv har han, trots att han är kommunstyrelsens ordförande, hittills haft ett mindre rum med endast två fönster.

S oppositionsråd Khashayar Farmanbar kallar dock Gerdaus jämförelse oärlig.
– Jag blir lite förvånad över Mats Gerdaus kommentar. Han vet ju att det rummet jag varit i var ett kontorslandskap med flera arbetsplatser, medan han har haft ett eget rum. Förvisso rimligt tycker jag, men hans jämförelse blir inte ärlig. Den stora frågan är varför oppositionen inte får arbetsyta nära kommunledningen som i många andra kommuner. Det viktiga vardagssamtalet och mötena vid kaffemaskinen skulle bidra ett bättre informationsflöde och samarbete, säger Khashayar Farmanbar, i ett mejlsvar.

Mats Gerdau tillbakavisar i sitt svar även minusresultat och att kommunen skulle vara ”sämst på att leverera idrottsyta till invånarna”.