Larm följdes inte upp — så svarar kommunen

Nacka Publicerad 09:56, 23 augusti 2019

• Var borta i över två timmar. • "Går ut ett 20-tal gånger per dag."

I juli gjorde kommunen en lex Sarah-utredning med anledning av att ett passagelarm med GPS inte följts upp på nästan två timmar, vilket NVP skrev om i förra veckan.
Personen som har larmet är boende på ett av kommunens seniorcenter och rutinen är att följa upp larmet inom tio minuter. Trots det dröjde det nästan två och en halv timme innan personal agerade på larmet. Personen hittades sedan med en handledsfraktur och en ytlig sårskada på armen.

Nu kommenterar boendets verksamhetschef Katarina Centerdal utredningen.
– Kunden brukar gå ut ett 20-tal gånger per dag utöver de promenader som personalen går ut med kunden. Kunden mår bra av att få gå ut själv och det är viktigt för hens integritet och självkänsla. Kunden har därför ett passagelarm och GPS, som hen samtyckt till, i fall hen inte skulle hitta tillbaka, skriver hon i ett mejl till NVP.

Katarina Centerdal skriver att "en enskild medarbetare hade en bristande förståelse i agerandet då passagelarmet gick" och att en åtgärdsplan för att minska att kunden går ut själv lika frekvent har upprättats.
– Samtlig personal har tagit del av utredningen som ett lärande och är medvetna om vad som blev fel och hur det ska undvikas i framtiden, skriver hon.

Enligt utredningen mår personen, trots det inträffade, bra och anhöriga känner sig trygga med hur händelsen hanterats.