FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Lena, Ellen

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
18 augusti 2019

Sussy Ahlman i Gustavsvik har bedrivit pedagogisk omsorg sedan 1998, i två omgångar. Hon älskar sitt jobb med tycker att ersättningen borde vara högre. ”Vi vill att vårt arbete ska värderas på samma sätt som fö­skolorna”, säger hon.

Låg ersättning hotar
Nackas dagmammor

Nacka 08:01 | 04 december 2018

Barnomsorgschecken för pedagogisk omsorg är för låg. Höjs den inte kan fler bli tvungna att lägga ned sin verksamhet. Det menar dagmammor som skrivit ett kravbrev till kommunpolitikerna.
– Det handlar inte om att vi vill tjäna jättemycket pengar. Men vi vill att vårt arbete ska värderas på samma sätt som föskolornas — för vi utför samma jobb, säger Sussy Ahlman.

– Nu är jag ibland tvungen att ta från mitt sparkonto för att få det att gå ihop. Jag vet en dagmamma som varje månad tar från sitt eget sparande för att hon vill kunna behålla sin verksamhet, säger Sussy Ahlman, som bedriver pedagogisk omsorg, i Gustavsvik.

Hon och kollegan Marita Åhlberg trycker på att de trivs med sina jobb och inte vill behöva sluta. 
– Jag jobbade inom förskolan tidigare och vill inte gå tillbaka. Jag gör ett bättre jobb nu. Jag är med barnet hela dagen, jag vet allt som har hänt och hur barnet har mått, säger Marita Åhlberg.
Sussy Ahlman tillägger:
– För många, både barn och föräldrar, är det en trygghet att det är samma person som möter på morgonen som är med barnet hela dagen. Och för vissa barn passar en mindre grupp bättre.  

Sussy Ahlman har arbetat som dagmamma, eller inom pedagogisk omsorg som är den korrekta termen, sedan 1998 och hon ser stora skillnader nu jämfört med då.
– När jag lämnade lärarjobbet tjänade mer som dagmamma än som mellanstadielärare. Nu ser det annorlunda ut — jag har pratat med gamla kollegor och de tjänar nu mycket mer. 
– Då var det inte heller problem att betala en vikarie, men det går inte nu. Jag har en kollega som inte kan få lån för att hon tjänar för lite.  

Sänkning på 100 000 kronor
Enligt en egen uträkning som dagmammorna har gjort har de under de senaste tio åren sänkt sin årslön med närmare 100 000 kronor, bland annat för att priser har stigit i en högre takt än barnomsorgschecken. 
Sussy Ahlman tar upp mathandlingen som ett exempel. Helst skulle hon dessutom köpa allt ekologiskt, vilket även efterfrågas. Men pengarna räcker inte. 
– Jag kan inte riktigt stå för att inte handla ekologiskt. Men man har inte råd att göra det, säger hon. 

I Nacka finns ungefär 40 anordnare av pedagogisk omsorg. Sussy Ahlman har tät kontakt med ungefär tio och säger att de flesta vittnar om samma sak — ersättningen är för låg. 
I det kravbrev de skickat till Nackas politiker yrkar de på att checken för pedagogisk omsorg och förskolan ska vara den samma — vilket är fallet i grannkommunerna Värmdö och Stockholm. I Nacka skiljer det 20 000–30 000 kronor per år och barn, beroende på barnets ålder och hur många timmar i veckan de är hos dagmamman. Dessutom är checken betydligt högre i Värmdö, speciellt när det kommer till yngre barn.
– Det handlar inte om att vi vill tjäna jättemycket pengar. Men vi vill att vårt arbete ska värderas på samma sätt som förskolornas — vi utför samma jobb och har samma krav på oss som förskolecheferna har. Nu känns det lite som att kommunen vill bli av med oss, säger Sussy Ahlman.

”Har respekt för att man vill se ytterligare höjning”

– Alla önskemål går inte att tillgodose, säger utbildningsnämndens ordförande Tobias Nässén, M.

Tobias Nässén säger att det är ”relativt vanligt” att olika verksamheter önskar mer pengar. 
– Då ska vi politiker väga samman önskemålen och besluta hur pengarna ska fördelas och samtidigt behålla en ekonomi i balans. Vi har löpande höjt ersättningen till både pedagogisk omsorg och till förskola. Nästa år höjs checken för de yngre barnen med två procent.
Vad säger du till dem som tycker att checken för pedagogisk omsorg är för låg?
– Vi värdesätter mångfald och att det i Nacka finns pedagogisk omsorg vid sidan av förskolan. Vi har höjt ersättningen till nästa år, men jag har respekt för att man vill se ytterligare höjning. Det hoppas vi att det ska finnas utrymme för längre fram. Men alla önskemål går inte att tillgodose.
I till exempel Värmdö är det samma ersättning för förskola och pedagogisk omsorg — varför är det inte så i Nacka?
– Bland annat har pedagogisk omsorg inte krav att bedriva undervisning som finns i den reviderade läroplanen för förskolan, och omfattas inte heller av Nackas regler om att ha anställda förskollärare som förskolan har. Man har heller inte, i de allra flesta fallen, någon hyra för extern lokal, säger Tobias Nässén.

Barnomsorgscheck för pedagogisk omsorg och förskola

Checkbelopp pedagogisk omsorg i Nacka 2018

Tid per vecka                   1-2 år            3-5 år
20-25 timmar                     69 405           54 181
26-39 timmar                     107 186         89 283
40 timmar och mer            111 550         94 952

Checkbelopp förskola i Nacka 2018

Tid per vecka                   1-2 år            3-5 år
20-25 timmar                     96 968          79 553          
26-39 timmar                     133 251         111 760        
40 timmar och mer            147 971         128 637

Checkbelopp pedagogisk omsorg i Värmdö 2018

Tid per vecka                   1-3 år            4-5 år
25 timmar                          111 680         92 071
Över 25 timmar                 135 665         111 157

Checkbelopp förskola i Värmdö 2018

Tid per vecka                  1-3 år            4-5 år
25 timmar                         111 679         92 071          
Över 25 timmar                135 665         111 155

Källa: Nacka kommun, Värmdö kommun