FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Lucia

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
13 december 2018

Kritiserad plastikkirurg
blir av med legitimationen

Nacka 10:44 | 05 december 2018

Han har vid upprepade tillfällen kritiserats för bristfälliga näsoperationer. Nu blir Nackakirurgen av med läkarlegitimationen.

Läkaren, som är verksam i Nacka, har arbetat som plastikkirurg sedan 1998. I april i år anmälde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) plastikkirurgen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) med rekommendationen att kirurgens läkarlegitimation skulle återkallas.

I måndags kom HSAN:s beslut. Myndigheten bedömer att läkaren är grovt oskicklig och beslutar att legitimationen återkallas.

I beslutet konstateras att flera patienter som kirurgen utfört näsoperationer på har fått allvarliga funktionsnedsättningar och andningsproblem. Ett flertal patienter har sökt sig till Karolinska Universitetssjukhuset med anledning av allvarliga funktionella och kosmetiska besvär efter näsingreppen.
I utredningen som ligger till grund för IVO:s anmälan har tolv fall granskats närmare. HSAN bedömer att nio av de patienterna har drabbats särskilt allvarligt då näsornas estetiska utformning har prioriterats framför det funktionella.

IVO har under åren mottagit ett 40-tal anmälningar från missnöjda patienter som opererats av Nackakirurgen.