Gymnasium får kritik för avtal om elevdatorer

Nacka Uppdaterad 10:28 21 augusti 2019

• Strider mot skollagen, enligt Skolinspektionen. • Rektorn: "Vi gör om avtalet"

Nacka gymnasiums avtal om elevdatorer strider mot skollagen. Det är slutsatsen i ett nytt beslut från Skolinspektionen. 

På Nacka gymnasium får eleverna låna en varsin bärbar dator, mot villkoret att de skriver under ett avtal. I avtalet står att eleven kan krävas på ersättning på upp till 1 200 kronor om datorn skadas eller kommer bort.

I en anmälan till Skolinspektionen, gjord hösten 2018, ifrågasatte en vårdnadshavare om detta gick i linje med skollagen.

Nu har Skolinspektionens beslut kommit. Myndigheten menar att datoravtalet inte är förenligt med skollagens krav på att alla ska lika tillgång till utbildning. Om man ställer krav på ersättning upp till 1 200 kronor, kan elever av ekonomiska skäl komma att välja bort utbildningen, resonerar Skolinspektionen. 

Därmed föreläggs Nacka gymnasium att se till att alla elever får tillgång till de digitala enheter som krävs för utbildningen, utan att detta villkoras av ett avtal.

Jarl Axelsson, rektor för natur och teknik på Nacka gymnasium, konstaterar att skolan nu får ändra formuleringarna i avtalet.

– I det avtal som vi har tillämpat tidigare har vi angett hur mycket man maximalt kan bli skadeståndsskyldig civilrättsligt, enligt skadeståndslagen. Skolinspektionen anser att vi inte ska blanda ihop två lagstiftningar i samma avtal. Så vi gör om avtalet, utan villkoret om skadestånd. Men sedan informerar vi samtidigt om att eleverna eller vårdnadshavarna kan bli skadeståndsskyldiga, säger han.

  • Hanna Bäckman