Kommunerna väl rustade för kriser

FOTO: NADIA ENEDAHL
Nacka Publicerad 13:01, 25 september 2020

• Både Nacka och Värmdö rankas högt i ny ”robusthetsindex”

Nacka kommun rankas som femma och Värmdö som 27:a i ”Regionernas kamp”, som teknikkonsultföretaget WSP kallar sin robusthetsindex.

Det är en sammanställning av olika parametrar som tillsammans resulterar i ett slutgiltigt index om hur starka och framtidsrustade kommunerna är. Resultatet ger också svar på hur det kommer sig att kommunerna klarat av pandemin olika bra.

Viktiga parametrar är ålder på befolkning, skolelevers meritvärde, inflyttning och näringslivets framtidsinriktning. De kommuner som tenderar att vara allra mest framgångsrika är kommuner inom pendlingsavstånd till större städer, exempel på detta är att Nacka rankas som Sveriges femte starkaste kommun. Att ha närhet till stadens utbud och arbetsmöjligheter men kunna bo billigare, större och närmare natur/lugn verkar inte bli mindre attraktivt till följd av coronapandemin.

Sundbyberg rankas som etta.