Nacka Publicerad 09:41, 05 oktober 2020

• I både sjöar och hav

Algblomning har observerats i flera sjöar i Nacka. Kommunen uppmanar alla att undvika onödig kontakt med vattnet.

I fredags gick kommunen ut med en varning på sin hemsida, om att det förekommer algblomning på flera håll i Nacka just nu.

Algblomningen har rapporterats från flera sjöar, däribland Källtorpssjön, och även från Nackas kuster. Det rör sig om en grönbrun hinna eller fina trådar på ytan.

Orsaken till algblomningen är den varma hösten, utan särskilt mycket regn eller blåst. Vattnet är näringsrikt samtidigt som solljuset får algerna att växa snabbt.

Eftersom det är svårt att skilja på giftig och ofarlig algblomning rekommenderar kommunen att undvika onödig kontakt med vattnet om det är grumligare än vanligt. Man ska heller inte låta husdjur komma i kontakt med vattnet. Eftersom kokning inte förstör gifterna, ska vattnet inte heller användas till matlagning eller liknande.