FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Joakim, Kim

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
20 mars 2019

Ajan Stephenson-Möller har nu blivit erbjuden en plats på ett särskilt boende.

Kommunen vänder –
beviljar plats på boende

Nacka 12:39 | 02 november 2018

Ajan Stephenson-Möller beviljas plats på ett särskilt boende. Efter NVP:s artikel återkallade Nacka kommun sitt överklagande till Kammarrätten.
– Nu hoppas jag på att jag får flytta till ett bra ställe, säger hon.

NVP skrev för två veckor sedan om 91-åriga Ajan Stephenson-Möller som kände sig otrygg och ville slippa bo ensam i sin lägenhet i Duvnäs. Kommunen hade nekat henne plats på ett särskilt boende och menade att omvårdnadsbehovet kunde tillgodoses med hemtjänst och trygghetslarm.
Efter en överklagan till förvaltningsrätten fick Ajan Stephenson-Möller rätt. Men kommunen fortsatte neka och överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Men innan kammarrätten hann leverera ett avgörande tog historien en ny vändning. På fredagen efter att NVP publicerat artikeln kom kammarrättens beslut — målet skrivs av. Anledningen är att Nacka kommun har återkallat sitt överklagande.

I återkallandet, som inkom till kammarrätten den 25 oktober, står att överklagan dras tillbaka för att ”beslutet att överklaga inte fattats i enighet med äldrenämndens delegationsordning”.
– Beslutet fattades inte på rätt nivå. Äldrenämnden ska besluta om överklagande, men i det här fallet fattades beslutet på tjänstemannanivå. Detta gör beslutet ogiltigt och därför verkställer vi nu förvaltningsrättens dom. Den här typen av överklaganden är ovanliga, och i det här fallet har vi saknat en inarbetad rutin för hur det ska gå till. Nu ska vi se till att få rätt rutin på plats så att det inte händer igen, säger Ann-Sophie Holgersson, enhetschef på Nackas äldreenhet.

Nacka kommun har redan varit i kontakt med Ajan Stephenson-Möller son Ted Stephenson och erbjudit Ajan plats på ett boende.
– Hon har blivit erbjuden ett rum på ett av boendena hon gärna vill flytta till. Så det blev ju lite utav en solskenshistoria, säger Ted Stephenson.

Ajan Stephenson-Möller är nöjd med beslutet.
– Det är bra att det händer något. Och det viktigaste är ju att kommunen ändrade sig. Nu hoppas jag på att jag får flytta till ett bra ställe, säger hon.