FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Kommunen överklagar
krav om VA-bygge

Nacka 10:00 | 06 maj 2019

Nacka kommun vill ha mer tid på sig att bygga ut VA och vägar i Gustavsvik.

Länsstyrelsen har, som NVP skrivit, gett kommunen en tidsfrist fram till 31 december 2022 att bygga ut VA i området. Men Nacka ser flera nackdelar med en så pressat tidsschema, och har därför överklagat beslutet.
Bland annat anser sig kommunen behöva mer tid för att kunna samordna utbyggnad av VA med upprustning av vägar, vilket ger stora vinster. Kan man inte samordna blir det både dyrare och tar längre tid, menar kommunen. 

Områdets utseende sätter också en gräns för hur många arbetslag som arbeta parallellt, annars blir framkomligheten för de boende alltför dålig, enligt kommunen. Ett pressat tidsschema, skriver kommunen vidare, gör det också svårare att genomföra en bra upphandling, vilket kan fördyra projektet.