Nacka Publicerad 16:21, 25 juni 2020

• Villaägare lockas med avfallsabonnemang

Trängseln vid kretsloppscentralerna har ökat under coronatiderna. Därför puffar kommunen lite extra för sin tjänst för hämtning av trädgårdsavfall. 

Nästan 500 hushåll abonnerar hittills på Nacka vatten och avfalls trädgårdsavfallshämtning. De stora mörk-gröna kärlen på 370 liter, där trädgårdsavfall som kvistar jord, blommor och ris plats, töms 17 gånger per år av Nacka vatten och avfall.
– Vi har sysslat med det några år. Det är en tjänst som efterfrågas och som vi tycker är bra miljömässigt. Familjer med stora tomter vill slippa köra till tippen och smutsa ner bilen, samtidigt som det är bättre för oss att bara en bil hämtar allt och lämnar på rätt ställe, säger Mikael Andersson, ansvarig för återvinningen på Nacka vatten och avfall.

På kommunens hemsida har information gått ut om abonnemanget under våren, med anledning av pandemin. Genom att fler tecknar abonnemanget vill kommunen slippa trängsel på återvinningscentralerna.
– Vi kör avfallet, med en bil om dagen, till rätt plats — Kovikstippen. Där sorteras avfallet och mycket blir biobränsle, förklarar Mikael Andersson.