FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

Bergs oljehamn ligger intill bostadsområdet Jarlaberg och nära den kommande tunnelbanestationen i centrala Nacka.

Klart att Nacka kan
bygga Bergs gård

Nacka 11:32 | 23 november 2018

Nacka kommun kommer att kunna bygga omkring 2 000 bostäder på den mark där Bergs oljehamn nu ligger. Det står klart efter att kommunen och företaget Circle K nått en förlikning i tvisten om marken. Bostadsbyggandet försenas dock, och kan starta först 2036.

Tvisten om marken i Bergs oljehamn har pågått i flera år. Circle K har ansett att oljehanteringen har varit avgörande för bränsleförsörjningen i Stockholmsområdet, och man har velat få till ett tomträttsavtal som skulle ge företaget möjlighet att vara kvar fram till 2059.

Nacka vill å sin sida använda marken till 2 000 nya bostäder, en viktig del i avtalet om att få tunnelbana till Nacka, och har sagt upp företaget från och med den 31 december i år.

Kompromiss ska gynna båda parter

Förlikningen träffades inför att Mark- och miljööverdomstolens prövning av vem som har mest rätt till marken skulle starta i måndags. Den innebär en kompromiss som enligt parterna både säkrar Nackas stadsbyggnadsplaner som Circle K:s möjlighet att hantera drivmedel.

Tomträttsavtalet upphör vid nyår, som Nacka velat, men det ersätts med ett arrendeavtal som innebär att Circle K ska lämna området 2036.

– Vi slipper långdragen och dyr domstolsprocess. Processen skulle ha tagit ett par år till om den skulle upp i Högsta domstolen. Även om vi hade vunnit processen hade vi ändå inte fått tillgång till marken förrän 2030, eftersom bergrummen tar åtta till tio år att sanera. Nu får vi marken 2036, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M.

Avtal behöver förhandlas om

Arrendeavtalet kommer att ge Nacka kommun 5,1 miljoner kronor per år istället för 2 miljoner, och viten som Circle K ska betala om marken inte är sanerad 2036 ska, enligt kommunen, säkerställa att marken kan bebyggas.

Nackas kommunfullmäktige ska fatta beslut om förlikningen i december.

De 2 000 bostäderna i Bergs gård försenas dock, och det gör att Nacka nu måste förhandla om tunnelbaneavtalet, där man tidigare lovat att 13 500 bostäder ska byggas i Nacka stad senast 2030.

– Förhandlingar mellan Nacka och tunnelbanestyrelsen startade igår (läs: i torsdags). Utfallet vet vi ingenting om, men det fanns en förståelse från de andra parterna i styrelsen för förseningen, säger Mats Gerdau.

Annan marknad 2036

Förlikningen innebär att Circle K måste hitta en ny plats för hantering av flytande drivmedel, men man får nu mer tid på sig, vilket man anser säkrar bränsleförsörjningen i Mälardalsregionen, enligt Håkan Svanberg på Circle K.

– Vi har fört diskussioner en tid och haft som ambition att komma överens. Staten har varit tydliga med att bränsleförsörjningen måste tryggas, men bostadsbyggandet är också viktigt, och nu har vi hittat en balans.

– Marknaden kommer också att ha förändrats 2036. Vi har skäl att tro att volymerna av drivmedel kommer att ha minskat då.