Inget naturreservat i Skuruparken

Skuruparken i juli. FOTO: RYNO QUANTZ (ARKIV)
Nacka Publicerad 15:36, 11 februari 2020

• "Lovar att det inte kommer att bebyggas"

Bildandet av ett naturreservat i Skuruparken har blivit en långdragen process, som formellt pågått i nästan 15 år (se faktarutan).

På tisdagseftermiddagen kom beskedet från allianspartierna i Nacka: Det blir inget reservat. Anledningen uppges vara att de juridiska processerna är för omfattande och att det blir för kostsamt för skattebetalarna.
– Vi skulle få kostnader i 100-miljonersklassen för skattebetalarna och långvariga juridiska strider, men ändå inte få det naturreservat som vi ursprungligen ville ha. Det är inte försvarbart, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, till NVP. 
– Det är tråkigt, men så är det i politiken ibland. Vi har jobbat i tio-femton år med den här frågan och kommer ingen vart. Det är bättre att inse fakta och stoppa arbetet, menar dock Mats Gerdau.
Men kan du lova att det inte kommer att byggas i Skuruparken, nu? Inte ens naggas i kanten? Ett naturreservat skulle ju vara en garant mot detta.
– Det kan jag lova, den kommer att förbli som den är, en skogsdunge med små stugor. Nej, inte ens på motorvägssidan kommer det att tillåtas att byggas, svarar Mats Gerdau snabbt.

Alliansen har uppskattat att det skulle kosta kosta 100–175 miljoner  att antingen lösa in marken från JM eller ge företaget annan kommunal mark.
– Dessutom kostnader att lösa in arrenden och stugor om vi skulle vilja göra det. Då konstaterade vi helt enkelt att det inte är försvarbart gentemot skattebetalarna, säger Mats Gerdau.

Hans Peters, C, ordförande i natur- och trafiknämnden, säger till NVP att det saknas förutsättningar att skapa ett naturreservat för allmänheten i Skuruparken:
– 70 stugor med allt större hemfridszoner och markägaren JM:s motarbetande gör att vi nu prioriterar andra reservatsbildningar i Nacka. Men Skuruparken förblir grön och ingen ny bebyggelse kommer att tillåtas.
– Alliansen kommer skriva in Skuruparken som en grön oas som ska bevaras i den aktualisering av översiktsplanen som ska göras under mandatperioden. Dessutom ska vi se till att öka tillsynen, och se över det som är olagligt i Skuruparken framöver, säger Hans Peters.

Förslaget tas upp i natur- och trafiknämnden i nästa vecka, och ska behandlas av kommunfullmäktige senare i vår.

Skuruparken — detta har hänt

1999: JM köper Skuruparken av Stockholms sjukhem.

2006: Arbetet med att göra Skuruparken till ett naturreservat påbörjas.

2007: Stugorna med tillfälliga bygglov ska rivas, beslutar kommunen. Länsstyrelsen river upp beslutet.

2008: Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut. Länsrätten säger nej.

2009: Stadsbyggnadsdirektören föreslår att JM ska få bygga lägenheter längs Tranvägen. Resten av parken överlåts till kommunen. ”Ett svek” menar Skuruparkens vänner.

2010: Nacka vill köpa Skuruparken för 28 miljoner. JM tackar nej. Samrådet måste delvis tas om efter protester.

2011: Nacka beslutar att det är dags att bilda naturreservat i Skuruparken. JM meddelar att de kommer överklaga.

2012: JM tecknar ett 15-årigt arrendeavtal med stugägarna. Det börjar gälla den 1 januari 2013.

2013: Länsstyrelsen river upp beslutet om naturreservatet.

2014: Kommunen svänger och stugorna kan få vara kvar.

2015: Kommunfullmäktige fattar nytt beslut om att bilda naturreservat. JM överklagar.

2016: Länsstyrelsen ändrar delar av beslutet, men avslår överklagandet i övrigt. JM överklagar länsstyrelsens beslut till regeringen.

2017: Regeringen river upp beslutet om naturreservatet. Frågan skickas tillbaka till Nacka.

  • Hanna Bäckman, Jalmar Carlson