Ingen Waxholmstrafik till Nyckelviken

Nacka Publicerad 07:58, 30 augusti 2019

• Hans Peters, C: ”Skulle bli för kostsamt.”

Den avstängda ångbåtsbryggan vid Nyckelviken kommer att renoveras. Men inte till den grad att den duger för Waxholmsbåtarna. Det beslutet togs av Nacka kommuns natur- och trafiknämnd tidigare i veckan.

Kommunen hade för avsikt att renovera ångbåtsbryggan i Nyckelviken så att man kunde få reguljärtrafik med Waxholmsbolaget till Nyckelviken, medel var avsatta för detta. Men när det visade sig att det krävdes en hel del bottenarbete, kostsam muddring och sprängning, samt att Waxholmsbolaget inte kunde garantera mer än en reguljär tur per dag, beslutade nämnden att göra en reviderad renovering av bryggan.
– Det blev det rimliga beslutet då det skulle bli för kostsamt att göra bottenarbete då inte heller Waxholmsbolaget kunde garantera fler turer. Men bryggan kommer att återställas så att charterbåtar och andra större båtar kan angöra Nyckelviken, säger natur- och trafiknämndens ordförande Hans Peters, C.

Av avsatta medel på sex miljoner kronor kommer nu cirka 4,5 miljoner användas till renoveringen, som redan startat.