FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

I det här nybyggda bostadsrättshuset på Ektorpsvägen är 34 av de 67 lägenheterna ettor, medan bara en knapp handfull fyror finns i huset. Kommunen saknar en samlad bild över vilken typ av lägenheter som byggs.

Ingen vet vilken typ av
lägenheter som byggs

Nacka 09:11 | 02 januari 2019

I Nacka stad ska 13 500 nya bostäder byggas på tio år. Men det finns ingen övergripande kontroll på vilken storleken på bostäderna.
– De privata byggbolag som bygger sköter marknadsanalysen, inte vi, säger Nacka kommuns stadsbyggnadsdirektör Gunilla Glantz.

1 100 bostadsrätter ska byggas i år

I dagsläget finns drygt 15 000 småhus och knappt 25 000 lägenheter i Nacka – men trenden är att lägenheterna snabbt ökar i antal, medan färre småhus byggs.

Antal påbörjade byggen i Nacka under 2018 och 2019:
Hyresrätter: 110 / 180
Bostadsrätter: 636 / 1 177
Studentbostäder: 100 / 0
Villor och småhus: 118 / 250

Det här är en historia om samhällsplanering. Eller avsaknaden av den.
Bakgrunden är Storstockholmsregionens behov av fler bostäder, och de kommuner som kan lova att bygga nytt har fått löfte om statliga eller regionfinansierade infrastrukturprojekt inom den så kallade Sverigeförhandlingen. I Nackas fall, en tunnelbana.

På NVP:s fråga om kommunen har statistik på vilka sorters bostäder som man gett bygglov till är det enkla svaret: nej. För att få reda på det måste man granska varje enskilt bygglov. Enligt lagen är det den som äger marken som bestämmer. Men det märkliga är att kommunen inte har någon övergripande koll på om det byggs små hyresrätter eller stora bostadsrätter. Det påverkar hur man ska genomföra samhällsplaneringen.
– Vi bygger inget själv, utan det är privata bolag som sköter detta. Det är de som är experter, och som gör marknadsanalysen. Bestämmer sig dem för att satsa på en viss sorts bostäder i ett visst område måste de få avgöra det. Det är omöjligt för en kommun att uppskatta vad som behövs, däremot måste vi följa upp varje projekt, säger Nackas stadsbyggnadsdirektör Gunilla Glantz.

Schablonberäkningar
På frågan om det kan innebära att kommunen tappar kontrollen över samhällsplaneringen svarar Gunilla Glantz:
–  Vi kan inte avgöra exakt vem som ska bo var. Så vi använder oss av schablonberäkningar om hur många daghem och skolor som behövs i de olika områdena. Det görs ju inom detaljplanerna.
När man skärskådar bygglovet för det senaste färdigställda byggprojektet i Nacka, de 67 lägenheterna i huset vid Ektorpsrondellen, förstår man att kommunen får svårt med översikten. I sammanfattningen, den sida som undertecknas och godkänns i bygglovet, står det att kommunen gett lov för att bygga 67 lägenheter och 32 parkeringsplatser. Men det står ingenting om storleken på lägenheterna.

Olika behov av service
Om man bläddrar vidare visar det sig att Ektorpsvägen 1 innehåller väldigt många ettor, 34 av 67.
Ettor betyder nästan alltid att det är unga, eller ensamstående som bor där. Stora lägenheter med flera rum är till för familjer. Ettor kräver en viss typ av kommunal service, större lägenheter andra – som skolor och förskolor.


”Tjänar mer på att bygga
fler mindre lägenheter än stora”

Trångboddheten i Stockholmsregionen ökar. Enligt statistik från SCB har andelen trångbodda barnfamiljer i Stockholms län ökat med nästan tio procentenheter de senaste 30 åren, från 26 procent 1981 till 35 procent 2017.

Andelen som är trångbodda, att bo fler än en person/sovrum (undantaget par som delar sovrum), ökar i landet och är ett problem.
–Sverigeförhandlingen visar bara hur många lägenheter som ska byggas, tyvärr inget om kvalitet eller storlek, fortsätter Erik Stenberg.
Att Nacka saknar en övergripande bild över vilken typ av lägenheter som byggs, tycker Erik Stenberg är ett problem.
– Kommunerna borde absolut titta på vad man behöver, och inte förlita sig på byggbolagens löften om att bygga många lägenheter. Att bygga studentlägenheter är lite som ”lågt hängande frukt”. Kortsiktigt är det bra för att ungdomar, med pengar, kan flytta ut från en möjligen trångbodd situation.
– Men visst är det så att byggbolagen tjänar mer på att bygga fler mindre lägenheter än stora, det är varje kök man tjänar på, förklarar Stenberg snabbt.

Med denna utveckling i bakhuvudet, samt med kunskapen att det byggs procentuellt sett färre småhus, borde det kanske byggas fler stora lägenheter i Nacka:
– Nacka har samma tendens som andra kommuner i regionen. Det finns dessutom miljonprogramområde, Fisksätra, där det är ont om större lägenheter än treor. När de treorna renoveras och får högre hyra blir följden oftast att det flyttar in ännu fler i varje lägenhet, säger Erik Stenberg, som forskat på trångboddhet.

I SCB:s statistik för byggande under 2017 visade sig att snittytan för nyproducerad lägenhet var 62 kvadratmeter, och att byggkostnaden per lägenhet i Stockholmsområdet var
2 750 000.
– Då ska man komma ihåg att anledningen till att det är högre produktionskostnad i Stockholm beror på markpriserna, förklarar Per-Anders Sandegren, analytiker på svensk mäklarstatistik.
– Kommunerna i och i direkt närhet till Stockholm är väldigt bra på att ta betalt för marken och det påverkar produktionskostnaden rejält. Däremot går det inte att se i vår statistik vad byggbolagen tjänar mest på. Men byggbolagen är trendkänsliga och utgår ifrån vad som brukar sälja bra.