FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
24 juni 2018

Eshaq Azimi bor i Gustavsberg och jobbar på Nackaföretaget Dipart.

Han får ingen ny chans –
trots domstolens mejlmiss

Nacka 08:52 | 14 juni 2018

Beslutet att inte ge betongarbetaren Eshaq Azimi en ny chans att stanna i Sverige står fast. Domstolens mejlmiss medförde att hans ansökan om arbetstillstånd inte kom in i tid — men det anses inte vara skäl nog för en ny prövning.

NVP berättade nyligen om Gustavsbergsbon Eshaq Azimi, 19 år, som sedan några månader tillbaka är fast anställd som betongarbetare på Nackaföretaget Dipart. Han kom ensam till Sverige som 16-åring och fick tidigare i år avslag på sin asylansökan.

Det som hände efter avslaget har engagerat tusentals människor, bland annat på Diparts Facebooksida. Migrationsöverdomstolen skrev in fel mejladress när beskedet om avslaget skulle skickas till Eshaq Azimis juridiska ombud. Därför fick advokaten kännedom om avslaget när tiden för att skicka in en ansökan om arbetstillstånd redan hade gått ut.

Både advokaten Amir Amdouni och Diparts vd Jens Hoffmann hade ändå hopp om att domstolsväsendet skulle räkna mejlmissen som tillräckligt skäl för att ge Eshaq Azimi chansen att ansöka om arbetstillstånd — ett tillstånd som de är säkra på att han skulle få.

Men både Migrationsverket och Migrationsdomstolen gav negativt besked, och den 5 juni kom den slutgiltiga domen, som inte kan överklagas: Migrationsöverdomstolen ger inte prövningstillstånd, eftersom det inte anses finnas synnerliga skäl att pröva överklagandet.
– Det är väldigt beklagligt. Jag trodde och hoppades att domstolen skulle tycka att det fanns synnerliga skäl, men det gjorde de inte, säger Amir Amdouni.

Diparts vd Jens Hoffmann är besviken.
– Jag är helt tom, som man blir när man tappar tron på något man trodde fungerade, säger han och tillägger:
– Vi kommer att hjälpa Eshaq så långt vi kan. Vi släpper inte honom för det här.