FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Maskinhallen med de Lavals ångturbin, fotograferad omkring år 1945 och samma plats, anpassad för skolverksamhet. Takfönster och takbjälkar är bevarade originaldetaljer.

Industriminne blev skola

Nacka 15:03 | 30 januari 2019

Sedan några veckor tillbaka går Castello Järla sjös äldre elever i skolan i en före detta turbinfabrik.

Castello Järla sjö, en F-9-skola i Pysslingens regi, började växa ur sina lokaler, samtidigt som undervisningen för högstadiet behövde mer ändamålsenliga klassrum för bland annat NO- och slöjdundervisning. Lösningen blev att flytta årskurs sex till nio till nya lokaler – med stark lokalhistorisk koppling.

Det är nämligen i maskinhallen till det som en gång var de Lavals turbinfabrik som eleverna nu har sin hemvist. Såväl takfönster som takbjälkar har bevarats i original från 1893. Kvar finns även pelare med konsoler för traverskranar.

I och med flytten ökar skolan sin kapacitet för årskurs sex till nio från 120 till 240 elever, berättar teknikläraren Per-Olof Larsson.

– Att Nacka expanderar ligger också med i bedömningen av behov av framtida skolplatser i de centrala delarna, skriver han i ett mejl till NVP.

Per-Olof Larsson framhåller att grundaren av turbinfabriken, Gustaf de Laval, ses som en av Sveriges mest produktiva uppfinnare med över 90 beviljade patent. 

– I lokalerna från en av hans skapelser utbildas nu kanske en ny generation av entreprenörer.