FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sara

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
19 juli 2019

Danvikens hospital byggdes i början av 1700-talet och är en av Nackas äldsta byggnader. Både läns­styrelsen och Nacka kommun har ansökt om att få kräva ägarna på vite då de anser att de inte utfört de åtgärder som krävs för att byggnaden inte ska förfalla ytterligare.

Danvikens hospital i förfall
– nu hotar dubbla viten

Nacka 10:03 | 23 april 2019

Byggnadsminnet Danvikens hospital vid Saltsjöqvarn, byggt i början av 1700-talet, håller på att förfalla. Trots förelägganden och hot om viten från både kommunen och länsstyrelsen har skadorna inte åtgärdats.
– Byggnadens skick är bedrövligt, vi är jättebekymrade, säger Marina Arnshav, länsstyrelsen.

Danvikens hospital, som stod klart 1725, är en av Nackas äldsta byggnader, och en av Sveriges äldsta bevarade vårdinrättningar.
Byggnaden har sedan det slutade fungera som hospital på tidigt 1900-tal agerat bland annat verkstad, nöjeslokal och konsthall. Under de senaste åren har byggnaden haft flera olika ägare och det har bland annat funnits planer att omvandla hospitalet till långtidshotell. 

Men än har inget hänt, och det gamla mentalsjukhuset står och förfaller. Nacka kommun, länsstyrelsen och närboende har reagerat.
– Varje gång vi har styrelsemöte kommer hospitalet på tal. Vi är väldigt irriterade för att det inte händer något, det är skrämmande att byggnaden får stå och förfalla, säger Peter Mattsson, ordförande Saltsjöqvarns samfällighetsförening, där tio bostadsrättföreningar ingår.

”Exklusiva boenden”
I maj 2018 köpte Apect properties, som enligt sin hemsida ”utvecklar exklusiva boenden för medvetna människor”, byggnaden efter att den förra ägaren gått i konkurs. Varken länsstyrelsen eller kommunen vet vad företaget har för planer för hospitalet.
– Men det sista vi har hört är att de vill göra ett kontorshotell, säger Joel Limin, tillsynshandläggare på kommunen, och tillägger att kommunen inte fått in några bygglovsansökningar.

Inte heller länsstyrelsen har tagit emot några ansökningar.
– Ska man göra saker i byggnaden måste, i och med att det är ett byggnadsminne, länsstyrelsen få ta beslut om det först, säger Marina Arnshav, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Stockholm.

Marina Arnshav är oroad.
– Vi anser att byggnaden inte har ett skydd för vatten-inträngning. Jag har med jämna mellanrum de senaste två åren varit på platsen och byggnadens skick är bedrövligt, vi på länsstyrelsen är jätte-bekymrade, säger hon.

Nacka kommun gjorde för några veckor sedan en besiktning på platsen.
– Man kunde se att det låg undertakspapp på halva taket, den del som inte har renoverats med plåt. Den hade då blåst upp i vissa hörn. Sen kunde vi konstatera att putsen på fasaden hade lossnat på vissa delar på grund av köld, säger Joel Limin.

Vill döma ut vite
Hösten 2017 beslutade länsstyrelsen om föreläggande eftersom underhållet av byggnaden var eftersatt. Konkursförvaltare som då rådde över hospitalet vidtog, enligt Marina Arnshav, vissa åtgärder.
– Men när de nya ägarna påbörjade en takrenovering plockade de bort det provisoriska taket, men slutförde inte arbetet, säger hon.

I slutet av förra året ansökte länsstyrelsen om att få kräva ägarna på vite. I ansökan till förvaltningsrätten står att de nuvarande ägarna hade vetskap om byggnadens bristande skick, och att det fanns ett föreläggande gällande taket. 

Trots det har ägaren, enligt länsstyrelsen, tagit bort det provisoriska tak-skyddet utan att färdigställa lagning av taket. Taket är därför, menar man, inte tätt.

Förvaltningsrättens beslut om vite kommer troligen i maj eller juni. 
– Målet är under handläggning. Regeringens satta mål på oss är att vi ska bli klara med målen inom sex månader från det att vi har fått målet till oss. Det här målet fick vi i mitten av december, så tyvärr dröjer det lite till innan det blir klart, säger Anna Ossfeldt, domstolshandläggare vid förvaltningsrätten i Stockholm.

Ägarna: ”Taket är tätt”
NVP har vid upprepade tillfällen sökt Aspect properties, som inte återkommit. I ett yttrande till förvaltningsrätten skriver de dock att taket är tätt, och att de avser renovera hela fastigheten.
”Fastigheten har köpts av ett konkursbo med eftersatt underhåll. Vi har påbörjat projektering och renovering av hela fastigheten med avsikt att hantera och bevara denna byggnad. […] Väderskyddet sattes upp då det var stora brister på tätskiktet så att det läckte in och skadade byggnaden. Byggnaden är nu tät utan läckage”, skriver Aspect properties.

Efter ytterligare ett besök vid hospitalet, den 8 april, beslutade kommunen att också ansöka om att få döma ut vite, ansökan skickades till mark- och miljödomstolen i förra veckan. 
– Vi ansöker för att föreläggandet inte har följts på alla punkter, säger Joel Limin.

Uppfördes på initiativ av Gustav Vasa

Danvikens hospital stod klart 1725 och började på 1740-talet ta emot sinnessjuka personer. Det var Gustav Vasa som tog initiativet till hospitalet. I ett brev från 1500-talet krävde han att det befintliga hospitalet, som låg på Riddarholmen, skulle flyttas. ”Det kommer en mäktig ond stank i hela staden av den där spetalen”, skrev han bland annat. 
Hospitalet var inte bara sjuka, utan även en plats för fattiga, äldre och andra som behövde hjälp. 
I början på 1900-talet flyttades de gamla från hospitalet till nyuppförda grannfastigheten Danvikshem. Något år senare revs alla gamla kringliggande sjukhusbyggnader, kvar blev bara huvudbyggnaden och Danviks dårhus på Västra Finnbodavägen. 
Fram till mitten av 1990-talet användes huvudbyggnaden som verkstadslokal, i början på 2000-talet agerade den vid några tillfällen dans- och nöjeslokal och runt 2013 använde man den som konsthall.
2009 slutfördes en renovering av exteriören.
Hospitalet byggnadsminnesmärktes i februari 2016.

Källa: Nacka kommun, Wikipedia