FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sara

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
19 juli 2019

Vid Slussen pågår just nu Sveriges största arkeologiska utgrävning.

Historia grävs fram
i kratern efter Slussen

Nacka/Värmdö 12:59 | 04 december 2018

Med den gamla terminalen i Slussen riven har arkeologer kunnat undersöka marken. Det visar sig att Nacka- och Värmdöresenärerna i alla år gick över en rysk handelsstation och en omlastningsstation för järn från 1700-talet, när de klev av och på bussen.

De arkeologiska utgrävningarna av Slussen pågår under tio år och är den största utgrävningen i Sverige. 
När den gamla bussterminalen stängdes och betongen rivits fick arkeologerna möjlighet att se efter vad som legat gömt i marken under tusentals resenärers fötter. 

Vik fylldes av sopor
Det handlar inte om några uråldriga fynd, eftersom området till långt fram i tiden var en havsvik.
– Där Katarinahissen står har vi hittat 27 meter djupa lager med fyllnadsmassor. Det var mellan 1620 och 1670 som sopor och material dumpades i en vik för att ge mer land, säger Kenneth Andersson, projektledare på företaget Arkeologi-konsult, som ansvarar för undersökningen.

Några meter närmare tunnelbanespåren hittade man spåren av en rysk handelsstation.
– Ryska handelsmän hade bland annat lädervaror och päls att sälja i Stockholm, och Sverige kunde sälja metaller i utbyte. Stationen var ett litet samhälle med en kyrka. 

Närmare vattnet och den omdirigerade biltrafiken står arkeologer och grävmaskiner sida vid sida. Arkeologerna övervakar schaktningen och tar över när nya konstruktioner kommer i dagen.
– Vi arbetar på ett unikt sätt i Slussen. Normalt sker den arkeologiska undersökningen innan ett bygge drar igång, men Slussenområdet och ombyggnaden är så komplext att de arkeologiska undersökningarna måste ske parallellt med bygget, säger Kenneth Andersson.

Spår av husgrunder
Från ett av taken intill Katarinahissen syns tydligt att bara några meter från biltrafiken finns husgrunder strax under markytan.
– Vi vet från kartor ungefär vad vi kan förväntas hitta. På Gustav Vasas tid fanns det ett försvarsverk vid Slussen, med ett torn och en vallgrav. På 1600-talet flyttades försvarsverket och vallgraven blev en transportväg för det järn som kom från Mälaren och som lastades om för att skeppas vidare på Saltsjön. Den kom att kallas Järngraven, och husgrunderna, som är från 1700-talet, bar upp kontor där järnhandeln övervakades.

Än så länge är bara hälften av området undersökt. 2019 blir ett lugnt år för arkeologerna, men 2020 ska man börja undersöka nya områden.