Hemtjänstföretag varnas
– S vill säga upp avtal

Nacka Uppdaterad 16:54 25 april 2019

Hemtjänstföretaget Enklare Vardag varnas av äldrenämnden, bland annat eftersom personal loggat in sig hos kunder utan att vara på plats. Beslutet väcker stark kritik hos oppositionen. S tycker att kommunen ska bryta avtalet med företaget och V förbereder en egen polisanmälan.

Kommunens granskning av Enklare Vardag inleddes efter att tidskrifterna Kommunalarbetaren och Arbetet i mars publicerat artiklar som visat på brister i företaget. Bristerna handlade bland annat om hur tid hos kunder registrerats — utan att personal varit på plats.
I kommunens granskning av verksamheten i Nacka identifierades liknande problem. I ett fall har äldreenheten observerat en av hemtjänstkundernas bostad, men trots att ingen personal syntes på platsen registrerades tre insatser.
Hemtjänstinsatser i Nacka registreras med en mobiltelefon mot en så kallad NFC-etikett som sitter i kundens bostad, men enligt äldreenhetens utredning framgår att en kund inte haft någon sådan etikett i bostaden. I två andra fall har etiketterna suttit uppsatta med tejp och varit möjliga att flytta.

Förutom brister i tidrapporteringen framförs också kritik mot att flera insatser klumpats ihop till ett besök, vilket enligt kommunen förstör syftet med den ökade trygghet som flera tillsynsinsatser ska ge.
Ytterligare en brist som uppmärksammas är att tre kunder inte fått den hjälp de har haft rätt till. Anledningen ska vara att det saknas personal som introducerats för kunderna i de fall den ordinarie personalen är frånvarande, vilket lett till att kunderna tackat nej till insatser då de känt sig otrygga.
På äldrenämndens möte i förra veckan utdelades en varning till Enklare Vardag. Företaget ska i ett möte med kommunen i början av april ha medgett de brister som påpekats. De har nu fram till 15 juni på sig att åtgärda bristerna.

S ville dock gå hårdare fram och yrkade, med stöd av MP, att kommunen ska säga upp avtalet med företaget, som de anser ägnar sig ”systematiskt fusk”.
– Ledningen för företaget har fuskat i andra kommuner, och de har samma ledning i Nacka. Jag tycker att vi har ett ansvar som politiker att se till att våra medborgare har en trygg och säker hemtjänst, säger Espen Björdal, S, andra vice ordförande i nämnden.

V, som saknar en ordinarie plats i nämnden, vill gå ännu ett steg längre och polisanmäla. I förra veckan var partiet i kontakt med ekobrottsmyndigheten och nu utreder V möjligheten till en egen anmälan.
– Det kan vara svårt att avgöra om det är företaget eller den enskilde som ligger bakom bedrägeriet, men det borde vara bedrägeri oavsett.  Man kan inte reklamera tid som man har förlorat. De har lurat både kommunen och de kunder som betalar för tjänsten, säger Lisa Rasmussen, gruppledare för V i Nacka.

"Vi är ett seriöst företag"

Enligt Enklare Vardags vd, Fariba Bameti, tar man de brister som uppmärksammats i Nacka på stort allvar. 
Hon bemöter också kritiken om att företaget skulle ägna sig åt ”systematiskt fusk”:
– Vi är ett seriöst företag som funnits i 19 år.

Enligt Fariba Bameti har flera brister som pekats ut i verksamheten redan åtgärdats, övriga åtgärder kommer att redovisas i den plan kommunen krävt att få in.

Om oppositionens kritik mot att företaget ägnat sig åt systematiskt fusk i flera kommuner skriver hon så här:
– Enklare Vardag är ett seriöst företag som har funnits i 19 år, och bedrivit hemtjänst i 13 år. Vi får mycket bra omdömen, långt över genomsnittet, av de som vi hjälper vid kundundersökningar. Dessutom har företaget kollektivavtal sedan 2011 som omfattar samtliga anställda, och god ordning på de administrativa rutinerna. 

Fariba Bameti skriver vidare att företagets revision borgar för att man sköter sig.
– Vår bokföring sköts av Aspia, en av Sveriges största redovisningsbyråer och vi granskas av PWC, Sveriges största revisionsbyrå. Enklare Vardag har också fått högsta kreditbetyg, trippel-A, sju år i rad. För att få så bra betyg ska det inte finnas några anmärkningar om obetalda skatter, sociala avgifter eller leverantörsfakturor, vilket vi inte har.

  • Anders Milde