FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Yatzy plockas ofta fram när någon besöker unga vuxna-­gruppen för första gången. Laura Youssefi (t h), boendestödjare och kontaktperson för gruppen, förbereder för en omgång med Max, Tim och Åsa Ullén, som är projekt­ledare för servicefunktionen Case manager.

Här skapas möten
för att bryta isolering

Nacka 09:59 | 02 juni 2019

En grupp för unga personer där du kan träffa personer som är i liknande situationer, som skapar gemenskap och kan bryta isolering finns sedan förra året på mötesplatsen Lyktan i Björknäs. Nu vill man att fler hittar dit. 
– Jag känner att jag har fått en plats där jag, efter att ha varit utanför så länge, får vara med, säger Tim, en av deltagarna.

Café Lyktan i Björknäs har varit en mötes-plats för personer med psykisk funktionsnedsättning i 35 år, men besökare i de yngre åldrarna har varit en bristvara. För att vända den trenden startades en grupp för unga vuxna.
– Även om Lyktan alltid varit öppen för alla åldrar har målgruppen som tagit sig hit, historiskt sett, varit medelålder och uppåt. Kanske skrämde det de yngre deltagarna, man kanske hade svårt att identifiera sig med de personer som kom hit. Det var därför idén om en unga vuxna-grupp föddes, säger Laura Youssefi, boendestödjare inom socialpsykiatrin vid Nacka kommun och kontaktperson för unga vuxna-gruppen. 

Projektet, som riktar sig till 18-35-åringar med erfarenhet av psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvariationer, drog igång 2018 och har blivit förlängt åtminstone 2019 ut. Alla som identifierar sig med målgruppen är välkomna och deltagarna behöver varken föranmäla eller binda upp sig. 

Diagnos inte viktig
– Det viktiga är inte varför de är här, utan syftet är för oss att skapa en gemenskap och bryta den ofrivilliga ensamheten. Vi är intresserade av personen och vad vi tillsammans kan åstadkomma, inte diagnosen, säger Laura Youssefi, och förklarar att man inte behöver ett beslut från socialtjänsten för att delta.

Att man inte behöver gå via socialtjänsten tycker deltagaren Tim är positivt. Det gör steget att ta sig iväg lättare, menar han. Tim började vara med på gruppens aktiviteter i höstas och är nu med nästan varje gång.
– Jag har haft olika problem sedan jag var i 20--årsåldern och det är först nu, när jag är 28, som jag verkligen insett det. Tidigare satt jag mycket hemma, och var nästan alltid ensam. Att komma hit är att få ett sammanhang. Jag känner att jag har fått en plats där jag, efter att ha varit utanför så länge, får vara med, säger han och får medhåll av deltagaren Max:
– Jag vill inte bara vara hemma. Jag vet att det är bra för mig att umgås med folk, det är bra att träffa andra. Men jag har svårt att ta egna initiativ. 

Växande behov
Att slippa vara ensam och att träffa personer som är i liknande situationer är positiva saker med gruppen som kommit upp när gruppen diskuterat, säger Laura Youssefi. Att man kan komma förbi trots att man mår dåligt och ändå bli accepterad är också värdefullt.
– Vi kan se att behovet finns, och att det växer. I nuläget har vi över 30 personer på vår sms-lista och brukar vara ungefär tio deltagare på träffarna — men vi vill nå ut till fler, för vi tror att mörkertalet är stort, säger hon.
Tim tillägger: 
– Den här gruppen kan bryta isolering. Om det är någon som bara sitter hemma men skulle vilja träffa människor skulle jag uppmana dem att komma hit, säger Tim.

Träna på saker som är svåra
Uppdraget, berättar Laura Youssefi, är att deltagarna ska få träna på sådant som de har svårt för i vardagen. Det kan till exempel vara att interagera socialt eller att vistas på nya miljöer. 
– Vi har inga särskilda insatser för den enskilda individen, men vi kan ju hjälpa till med saker som känns jobbiga. För vissa kanske det är jobbigt och ångestframkallande att öppna post med räkningar och så vidare. Då kan jag säga: ”Ta med posten hit, så öppnar vi det tillsammans”, säger Laura Youssefi.

... och hon lotsar unga till hjälp och stöd

Snabbare hjälp och stöd till unga vuxna med till exempel beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Det ska Nacka kommuns projekt Case manager som servicefunktion bidra till. Nu har projektet förlängts under 2019.

– För en person som mår dåligt kan det vara svårt att själv ta tag i att söka hjälp via till exempel socialtjänsten eller psykiatrin, säger Åsa Ullén, projektledare för servicefunktionen Case manager vid Nacka kommun. 

Projektet, som inte är kopplat till unga vuxna-gruppen annat än att målgruppen är ungefär densamma, riktar sig till personer med en ”komplex livssituation” och skaförenkla och förkorta processen att söka — och få — hjälp och stöd. 
Åsa Ullén arbetar uppsökande för att nå personer i åldrarna 18 till 30 år som inte redan har beviljade insatser från socialtjänsten. Hon jobbar sällan från kontoret, utan möter ofta personerna i hemmet eller där de är.
– Mitt jobb kan bland annat innebära att hjälpa en person att komma i kontakt med rätt instanser. Via mig kan man få hjälp med information, råd eller vård- och stödsamordning. Syftet är att förenkla processen och öka möjligheterna för den unga vuxna eller dennes anhöriga att snabbare kunna lotsas till rätt hjälp, utan att först behöva ansöka om bistånd hos socialtjänsten.

Föräldrar hör av sig
De som kontaktar Åsa Ullén är personer som själva är i behov av hjälp, men även föräldrar till personer som kan behöva stöd och hjälp.
– Den unga kanske har gått ut skolan och blivit kvar hemma. Eller precis blivit myndig och befinner sig plötsligt i ett nytt skede i livet där man har annat ansvar än tidigare, säger hon men menar att mörkertalet antagligen är stort. 
– Mycket av kärnan i det här är att det handlar om personer som är väldigt ensamma, och inte befinner sig i något ”system” som kan fånga upp dem. Det ska min funktion hjälpa till att ändra på.

Mötesplats för unga vuxna

• Gruppen träffas på café Lyktan, Paviljongvägen 5 i Björknäs, på tisdagar klockan 17-20 och gör utflykter och hittar på aktiviteter ytterligare en dag i veckan. 
• Verksamheten är gratis, även aktiviteterna, och man behöver inte anmäla sig i förväg. För den som till exempel har svårt att åka kollektivt finns möjlighet att bli upphämtad innan träffarna.

Case manager som servicefunktion

Projektet riktar till 18-30--åringar, främst med:
• psykisk ohälsa
• beroendeproblematik
• neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• samsjuklighet (mer än ett sjukdomstillstånd samtidigt)
• behov av hjälp med samordning av insatser mellan socialtjänst, beroendevård, psykiatri, försäkringskassa och andra myndigheter

Mer information och kontaktuppgifter finns på Nacka kommuns hemsida, sök på unga vuxna.