"Hanteringen under all kritik — vill nästan kalla det mygel"

Nacka Uppdaterad 13:41 15 maj 2019

Khashayar Farmanbar, oppositionsråd för S i Nacka, är kritisk till hur beskedet om den planerade nedläggningen av Fisksätraskolan och förskolan hanterats.
– Vad var det som var så vansinnigt hemligt att det inte gick att informera föräldrarna om den planerade nedläggningen innan skolvalen skulle göras?, säger han. 

Sättet som planeringen av nedläggningen och försäljningen av Fisksätraskolan har hanterats på är under all kritik. Det menar Khashayar Farmanbar:
– Ärendet har varit så hemligt, jag vill nästan sträcka mig till att kalla det mygel. Stena Fastigheter, som inte ens köpt fastigheten än, har till och med hunnit skriva avtal med Viktor Rydberg utan att föräldrarna och personal till barn på förskolan och skolan fått veta något.
Han fortsätter:
– Alliansen har under flera år aktivt urholkat Fisksätraskolan, bland annat genom ett hyressystem som gjort att nästan hälften av skolpengen på Fisksätraskolan går till hyra. På andra skolor har det varit från elva procent. Nu väljer man att kapitalisera på barnen och deras föräldrar och hoppas att en annan aktör ska lösa problemen. Klasser splittras och barn dras ur sina trygga miljöer och med tio dagars varsel ska man välja nya skolor. Jag känner starkt med de föräldrar som är förbannade. Vad var det som var så vansinnigt hemligt att det inte gick att informera föräldrarna om den planerade nedläggningen innan skolvalen skulle göras?

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, säger att kommunen har försökt komma tillrätta med problemen på Fisksätraskolan flera år.
– Det här är inte hastigt påtänkt. Vi har försökt göra något åt situationen på skolan i tio års tid. Skolan har dragits med kvalitetsbrister, ekonomiska problem och svårigheter att rekrytera lärare. Resultaten har dessutom legat i botten om man ser över hela kommunen. Mer resurser har satts in, fritidsgården flyttades dit i ett försök att locka elever. Men faktum har kvarstått, det är för många som aktivt väljer bort skolan, säger han och fortsätter:
– Viktor Rydberg har gott renommé och jag tror att de har goda förutsättningar att rekrytera elever inte bara från Fisksätra utan även från andra delar av Nacka. Jag tror att de har möjlighet att skapa en väl integrerad skola, locka fler elever och därmed få mer resurser och göra det mer attraktivt att jobba där. Eleverna i Fisksätra har rätt till en bättre skola än de har nu.

Einar Fransson, produktionsdirektör för Nackas kommunala skolor, säger att argumenten om Fisksätraskolans hyra är en ”sanning med modifikation”.
– Skolan har inte kunnat betala hyra. Skulle vi ha gjort en budget utifrån att de skulle betala hyra också skulle underskottet vara ännu större, säger Einar Fransson.
– I praktiken betalar de hyra, men de betalar ju fakturan med pengar de inte har. För skolan går med större underskott än hyran är, säger Mats Gerdau.

Enligt en tjänsteskrivelse om nedläggningen har Fisksätraskolan haft ett underskott på 5 respektive 3,7 miljoner under 2017 och 2018. Även förskolan har haft underskott på närmare 1,5 miljoner de senaste två åren.

Khashayar Farmanbar menar också att det finns obesvarade frågor kopplade till den planerade nedläggningen.
– Friskolor har inte sällan egna kösystem och använder sig då inte av kommunens närhetsprincip. Hur ska man då garantera att barnen i Fisksätra ska få gå i en skola i sin närhet?, säger han och fortsätter:
– Jag har ingen anledning att misstro den här aktören, men det här är frågor som måste besvaras innan beslut tas, exempelvis att friskolan ansluter sig till kommunens kösystem.

En annan sak som måste klargöras, menar Khashayar Farmanbar, är vad som händer med Fisksätra Folkets hus.
– Folkets hus spelar stor roll för trygghet och gemenskap i Fisksätra. De ligger i samma lokaler som skolan, förskolan och fritidsgården. Vad kommer att hända med den verksamheten? Det pratas om tillfälliga lokaler och att man ska komma fram till en annan lösning i framtiden, men det finns inga klara besked. Vi kan inte gå vidare utan att veta hur planerna för Folkets hus ser ut.