Guldbron fast på Medelhavet: "Väldigt försenad"

Så här ska guldbron se ut när allt är klart. FOTO: DBOX (ILLUSTRATION)
Nacka Publicerad 15:32, 10 februari 2020

• "Blir lite tight" 

Den gyllene bro som ska monteras vid Slussen har stött på hinder på sin väg från Kina. Det jättefartyg som bron fraktas på — 53 meter brett och 227 meter långt — låg i förra veckan stilla i Medelhavet, i närheten av Gibraltar, för att vänta ut ett oväder i Biscayabukten.

Det betyder att den beräknade ankomsttiden till Slussen har förskjutits, från den 14 februari till mellan den 22 och 24 februari, uppger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för nya Slussen.

– Så den är väldigt försenad. Vi har vetat att det under den här tiden på året är mycket stormar, så vi har tagit med eventuella förseningar i vår planering. Men nu blir det lite tight, säger hon.

Trots förseningen kvarstår planerna på att stänga av Stadsgårdsleden för alla trafikslag från nu på fredag den 14 februari klockan 22.00 till måndagen den 3 mars klockan 05.00. Avstängningen påverkar bland annat C-bussarna från Nacka och Värmdö, som inte går till Cityterminalen under perioden.

– Än så länge har vi samma tidsplan. Vi kommer att optimera arbetet inför att bron kommer och utföra förberedande arbeten, så att själva monteringen går så snabbt som möjligt, säger Eva Rosman.

Men var går smärtgränsen för när ni måste ändra tiden för avstängningen?
– Under vecka 9. Vi får avvakta och se vad vi gör om den inte hunnit komma då. Så fort fartyget är på väg igen blir det lättare att beräkna. Sedan kan nya hinder tillstöta i Stockholms skärgård.

Vilka hinder då?
– Vädret där också. Och så är det ett av de största fartyg som gått genom skärgården. Så det gäller att få till möten med andra fartyg på rätt ställen, säger Eva Rosman.