FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Flytbryggor i Kyrkviken får ok i domstol.

Grönt ljus för bassäng i
Kyrkviken – men bara i 15 år

Nacka 15:28 | 21 december 2018

Kritiken mot en reningsbassäng i Kyrkviken har varit omfattande, och har pågått under många år. Nu har mark- och miljödomstolen prövat målet och ger den planerade dagvattenanläggningen grönt ljus — dock under begränsad tid.

Turerna om reningsbassängen i Kyrkviken har varit många. För nästan tre år sedan, i februari 2016, beslutade kommunstyrelsen att gå vidare med förslaget gällande en anläggning med syfte att rena Järlasjöns förorenade vatten.

Förslaget har sedan dess kritiserats — av såväl ett stort antal fastighetsägare runt Järlasjön och föreningar som länsstyrelsen.

Istället har ett förslag om en tunnel som skulle leda vattnet till Svindersviken förespråkats. Ett alternativ som kommunen ansett inte vara aktuellt, av miljömässiga och ekonomiska skäl.

Länsstyrelsen har ifrågasatt en permanent skärmbassäng och bland annat ansett att en skärmbassäng inte uppfyller lagkraven på hur rening av dagvatten ska ske och förespråkar landbaserade lösningar.

Flytbryggor beviljas
I slutet av 2017 skickade kommunen en ansökan om att få anlägga och driva dagvattenanläggningen till mark- och miljödomstolen. I förra veckan kom domen.
Domstolen beviljar kommunen tillstånd att anlägga en dagvattenanläggning med tillhörande bryggdäck och flytbryggor, samt att för detta utföra nödvändig muddring. Men kommunen tillåts bara driva dagvattenanläggningen under 15 år.

– Tidsbegränsningen på 15 år avser utsläppet av vatten från bassängen. Om kommunen ser behov av att fortsätta använda bassängen för rening av dagvatten efter den tiden, lämnas en anmälan in till den kommunala miljönämnden, säger Petra Carlenarson, projektledare på kommunens exploateringsenhet.

I domen anges bland annat ”osäkerhet kring skärmanläggningars reningseffekt” som orsak till tidsbegränsningen. Länsstyrelsen tidigare föreslagit en tidsbegränsning på just 15 år.

När byggnationen, som beräknas ta ungefär fyra månader, drar igång är oklart.
– Vi hoppas att kunna komma igång med arbetena till hösten 2019. Det beror på om domen överklagas eller inte, säger Petra Carlenarson.