Nacka Publicerad 11:07, 16 augusti 2019

• Skriver till Tomas Eneroth. • "Det gått tio år men fortfarande har bygget inte kommit igång.”

På stadsutvecklingsutskottet sammanträde i mars föreslog kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, att man skulle tillskriva regeringen med uppmaning att inte införa avgifter på nya Skurubron, vilket NVP då berättade.

Tidigare i veckan skickades brevet till infrastrukturminister Tomas Eneroth, S. I brevet skriver Mats Gerdau att man är glada över att den nya Skurubron äntligen ska börja byggas i höst men att han, tillsammans med en enig kommunstyrelse, vill uppmana ministern och regeringen att inte införa broavgifter på Skurubron med anledning av att brobygget försenats.
”Avtalet sa byggstart fem år senare, nu har det gått tio år men fortfarande har bygget inte kommit igång”, skriver Gerdau och menar att brobygget istället bör finansernas helt med statliga medel.