FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Gav sitt barn bristfällig
vegankost – får fängelse

Nacka 15:18 | 28 maj 2019

Ett föräldrapar från Nacka dömdes i dag för vållande till kroppsskada efter att ha gett sitt 1,5-åriga barn så bristfällig kost att det orsakat svält hos barnet. De döms även för egenmäktighet med barn.

NVP har vid flera tidigare tillfällen rapporterat om fallet med föräldraparet som misstänktes ha gett sitt då 1,5-åriga barn så pass näringsfattig kost att barnen svalt.

Barnet omhändertogs enligt LVU i februari 2018. Detta hade föregåtts av att föräldrarna hade varit i kontakt med flera läkare och socialtjänsten angående barnets kost och näringsbehov. Föräldrarna hade nämligen valt att ge barnet en egen variant av vegansk kost, vilket enligt sjukvårdens bedömningar lett till att barnet befann sig i ett svälttillstånd och att situationen var akut.

Trots att föräldrarna informerades om detta, bedömde myndigheterna att situationen inte förbättrades, varpå barnet omhändertogs.

I dag, tisdag, föll domen mot föräldrarna. För omsorgsbristerna gällande kosten döms de för vållande till kroppsskada. Nacka tingsrätt bedömer brottet som grovt, med tanke på de risker som barnet utsatts för.

Dessutom döms föräldrarna för egenmäktighet med barn, efter att mamman i tolv dagar försvunnit med barnet.

Bakgrunden till det är att barnet efter omhändertagandet i februari 2018 under en tid placerades på ett utredningshem tillsammans med föräldrarna. Detta gjordes för att man ville se om barnet åter kunde flytta hem till sina föräldrar. Socialtjänsten bedömde dock att så inte var fallet.

Det var när föräldrarna fick veta att deras barn skulle placeras i fosterfamilj på hemlig ort som mamman försvann med barnet. De båda återfanns först tolv dagar senare.

Tingsrättens bedömning är att föräldrarna agerade tillsammans i bortförandet av barnet, och dömer därför båda för egenmäktighet med barn. Rätten anser även att detta brott ska ses som grovt, eftersom barnet riskerade att återigen utsättas för bristande omsorg.

Pappan döms till fängelse i 14 månader, medan mammans påföljd blir skyddstillsyn i kombination med bland annat samhällstjänst. Att straffet blir mildare för mamman beror på att hon i samband med brottet var under 21 år.

Själva nekar föräldrarna till brott. De har i förhör bland annat uppgett att de inte förstod att det kunde vara en brottslig gärning att åka iväg med barnet efter beskedet om fosterhem på hemlig ort. De har även förnekat att barnet befunnit sig i svält, och att detta skulle ha orsakats av dem.

– Det är ovanligt att brott av det här slaget prövas av domstol, även om det nu skett två gånger på kort tid, säger rättens ordförande Olof Roos i ett pressmeddelande, med hänvisning till ett nyligen avgjort liknande fall i Göteborg.

Han tillägger i pressmeddelandet att det finns få vägledande avgöranden och att vissa avvägningar därför varit svåra.

– Tingsrätten har bland annat fått fundera på när ett inledande och ibland kanske befogat ifrågasättande av vårdens slutsatser till slut går över till en brottslig oaktsamhet.