Fritidsnämnden slopar avbokningsavgift

FOTO: JENNY FREJING
Nacka Publicerad 17:15, 17 mars 2020

• ”Tillfälligt beslut som kan förlängas” • Näckenbadet stängt • Föreningsgalan skjuts upp

Fritidsnämndens ordförande Gunilla Grudevall-Steen, L, tog ett ordförandebeslut på tisdagen — att ta bort föreningarnas avbokningsavgifter. Detta på grund av den stora oro och de många evenemang som ställs in under coronaepidemin.
– Vi har givetvis haft samråd om detta, jag och politiken, säger kultur- och fritidsdirektören Anders Mebius och fortsätter:
– Den handlar om ett tillfälligt beslut, som kan förlängas. Vi kan inte tänka på pengar i det här läget.
Anders Mebius säger att beslutet kommit efter påtryckningar och önskan från de många ungdomsföreningarna i kommunen, föreningar som inte kan eller som tagit beslut om att ställa in sina verksamheter.
På grund av sjukdomar och svårigheter att få tag i vikarier har Medley, som sköter driften av Nackas kommunala simhallar, att man stänger Näckenbadet under en period.
– Det handlar om personalbrist och det är deras beslut. Men de har lovat att hålla öppet för föreningar och för simskolor, förklarar Anders Mebius.
– Blir det så att de håller stängt en längre period kan det bli tal om att ett ersättningsärende. Men om det är ett kontraktsbrott eller inte får vi utreda senare.
Nacka kommun gör just nu en ny upphandling om vem eller vilka som ska driva Nackas simhallar framöver, fortsätter han.
Den gala som kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar varje vår, Föreningsgalan, kommer att flyttas på grund av rådande situation med coronaepidemin.
I stället för att ha galan, där olika föreningar och ledare får pris, i vår kommer den att arrangeras ihop med föreningsledardagarna i höst.