FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Effektiviseringarna ska inte behöva bli så omfattande att de går ut över kvaliteten i till exempel skolor, menar tjänstemännen vid Nacka kommun.

Fortsatta effektiviseringar kan vänta i skolan

Nacka 13:23 | 07 juni 2019

• Skatten föreslås vara oförändrad 2020

Nacka kommun arbetar nu fram de ekonomiska ramarna för kommande års budgetar.
Enligt det förslag som kommunstyrelsen ska ta ställning till ska skatten vara oförändrad på 18,43 kronor per hundralapp.

Skatteintäkterna för Nacka är dryga 5 miljarder kronor, och de beräknas 2020 öka med omkring 112 miljoner kronor med oförändrad skattesats, enligt en skrivelse från kommunens tjänstemän.
Men med fler invånare beräknas också verksamheternas kostnader öka med omkring 100 miljoner kronor, mest för natur- och trafiknämnden och för socialnämnden.

Även kommande år kan skolor och boenden och andra verksamheter räkna med att det krävs effektiviseringar, eftersom det bara finns ett litet utrymme för kompensation för löne- och prisökningar.
Effektiviseringarna ska dock inte behöva bli så omfattande att de går ut över kvaliteten i till exempel skolor och socialtjänst, enligt tjänstemännen.

Politikerna ska nu ta ställning till förutsättningarna och en budget för kommande år ska vara helt färdigt i slutet av hösten.