Nacka Publicerad 10:50, 10 september 2020

• Närboende hoppas på ändrat beslut i fullmäktige

De två kommunala tomterna på varsin sida av Skurusundsvägen i Skuru ser ut att säljas, trots allt. Kommunstyrelsen går vidare, medan de boende i området ännu hoppas på att försäljningen stoppas i kommunfullmäktige.
– Ta ert ansvar — gör en ny miljöbedömning, skriver de i ett utskick till fullmäktiges ledamöter.

I ett försök att förhindra försäljning och exploatering av kommunens mark bjöd närboende i Kungshamn in Allianspolitiker till platsen i förrförra veckan.

Men varken det, eller oppositionens tidigare återremiss av försäljningsärendet, har gett resultat. 

Därför har ett öppet brev till samtliga ledamöter i fullmäktige sänts ut.

– Vi gör det för att vi värnar om miljön och de gröna sambanden, säger Jessica Lagerlöf, en av dem som protesterar mot de cirka 50 bostäderna som planeras på de två stora fastigheterna.

De boende kritiserar hur detaljplanen, som är godkänd för flera år sedan och som är grunden för försäljning, har fattats på felaktiga grunder. 

De menar att miljöredovisningen innehåller tydliga fel, att  ett flertal samrådskommentarer från länsstyrelsen har lämnats utan svar eller åtgärd och att länsstyrelsens överprövning inte innebar en prövning av gröna samband eller analys av miljökonsekvenserna.

Kommunstyrelsen beslutade dock i förra veckan att skicka ärendet vidare till fullmäktige för beslut om att bevilja försäljning.

– Det har inte framkommit något nytt. Det har nötts och testats i alla olika sammanhang, men nu står vi framme vid en försäljning, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, som var med på besöket i området.

En köpare finns och står redo att börja bygga, och köpeskillingen för de två tomterna — med byggrätter — landade på 106 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige måste till sist godkänna köpeavtalet.