FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Trots återkallad legitimation — kirurg kritiseras på nytt

Nacka 16:33 | 19 december 2018

I början av december blev den Nackabaserade plastikkirurgen av med läkarlegitimationen — trots det kritiseras han igen.

Den 13 och 17 december kom sex nya beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Nackaläkaren, som har kritiserats av IVO vid ett stort antal tillfällen tidigare, får åter kritik.

Fallen rör näsoperationer utförda 2012, 2015 och 2016, som anmäldes till IVO under sommaren 2017.
En patient har i anmälan uppgett att hon ofta sätter i halsen när hon äter för att hon har svårt att andas genom näsan. En annan fick, förutom andningssvårigheter, ett hål i näsans skiljevägg, huvudvärk och rinnande näsa efter ingreppet.
I fallet med patienten som ofta sätter i halsen konstaterar en expert som IVO anlitat att "en kraftig reduktion och försvagning av näsans bärande strukturer genomfördes vid operationen".

I samtliga fall konstaterar IVO att den nu legitimationslösa läkaren har brustit i den medicinska handläggningen av patienten. I ett fall kritiseras han även för att dokumentationen i patientjournalen varit bristfällig.
Patienterna har även uttalat missnöje om de estetiska resultaten, men det är något som IVO inte uttalar sig om.

Under åren har IVO utrett ett 40-tal anmälningar mot den före detta plastikkirurgen.