Nacka Publicerad 11:32, 05 februari 2020

• Hovrätten avfärdar tingsrättens dom • Mammans advokat: "En mycket välkommen dom"

I maj dömdes två Nackaföräldrar för grovt vållande till kroppskada för att ha gett sitt då 1,5-åriga barn så bristfällig kost att det orsakat svält. Nu frias de av hovrätten.

I maj förra året dömdes pappan till 14 månaders fängelse och mamman till skyddstillsyn för grovt vållande till kroppsskada. Att straffet blev mildare för mamman berodde på att hon i vid det påstådda brottet var under 21 år. Dessutom dömdes föräldrarna för egenmäktighet med barn, efter att mamman i tolv dagar försvunnit med barnet.

Bakgrunden till domen var att den variant av vegansk kost som föräldrarna valt att ge barnet, enligt sjukvårdens bedömningar, lett till att barnet befann sig i ett svälttillstånd och att situationen var akut.
Innan dess hade föräldrarna varit i kontakt med flera läkare och socialtjänsten angående barnets kost och näringsbehov.
I februari 2018 omhändertogs barnet enligt LVU.

Domen överklagades till hovrätten som nu friar föräldrarna helt. Rätten anser i och för sig att det visat sig barnet har stagnerat i vikt under den aktuella tiden. Men rätten har funnit att åklagaren inte kunnat bevisa att viktstagnationen har berott på att föräldrarna gett barnet för energifattig kost.
Skälet till den bedömningen är att barnet mycket tidigt har visat ovilja att äta — något som föräldrarna har sökt hjälp för — och att det är oklart hur detta påverkat viktstagnationen.

Mammans advokat Anton Strand är nöjd med domen. 
– Domen är mycket välkommen. Mamman är väldigt nöjd med hovrättens bedömning, till skillnad från tingsrättens. Hon är ju nu helt friad från alla anklagelser, säger han och fortsätter:
– I hovrätten har man valt att lägga fokus på hur föräldrar har varit hjälpsökande för att försöka komma till rätta med problemen. Man har lagt det som grund och då har man kommit fram till att inget brott begåtts.

Anton Strand ska nu, tillsammans med mamman, inleda en skadeståndsprocess mot staten.

Pappans advokat Folke Natt och Dag meddelar dock att han inte vill säga något om domen:
– Jag avser inte att kommentera domen.

LVU

LVU — lagen om vård av unga, reglerar tvångsomhändertagande av barn och unga. Grunderna för omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller barnets egna vårdslösa beteende.
Det är socialnämnden i en kommun som ansöker om omhändertagande, ansökan ställs till förvaltningsrätten.