FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Föräldrar åtalas då kost
ansågs leda till svält

Nacka 07:57 | 02 januari 2019

Ett par i Nacka har åtalats för kroppskada och egenmäktigt förfarande med barn.
Enligt åtalet är brotten grova. Båda föräldrarna nekar dock till brott.

NVP berättade i mars om hur Nackaparets barn omhändertogs enligt LVU, lagen om vård av unga, då läkare ansåg att barnet led av svält. En orsak till det ansågs vara den vegankost barnet fick.
Föräldrarna överklagade beslutet om tvångsvård till länsrätten, men fick avslag. Ett nytt överklagande gjordes till kammarrätten, som i juli fastslog länsrättens beslut.
Nu har föräldrarna åtalats för kroppskada, för att de under de fyra månader innan barnet omhändertogs av oaktsamhet inte lyssnat på råd från läkare och socialtjänst.

Enligt åtalet har det inneburit att barnet bland annat drabbats av svält och viktstagnation, då föräldrarna uteslutande eller i för stor omfattning gett barnet vegankost. Brottet anses grovt eftersom risktagandet skett medvetet.
Föräldrarna åtalas också för egenmäktigt förfarande med barn, eftersom de mellan 3 och 12 september tagit barnet från den person som ansvarade för vårdnaden.
Båda föräldrarna har nekat till brott.

NVP har inte kunnat ta del av förundersökningen, då den sekretessbelagts.