FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Flera får nya poster
i Nackas nämnder 2019

Nacka 09:49 | 03 januari 2019

Nacka får en delvis ny uppsättning kommunalråd och nämndordföranden de kommande åren.

Mats Gerdau, M, fortsätter som kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommande år, men i övriga nämnder sker en hel del byten av ordförandeposter.

Valen av nämndordföranden gjordes i december och när moderaterna tar över arbets- och företagarnämnden och kulturnämnden efter KD respektive C, blir Filip Wiljander ordförande i arbets- och företagsnämnden och Richard Wendt ordförande i kulturnämnden.

Moderaterna förlorar istället ordförandeskapet i fritidsnämnden och utbildningsnämnden till L, där Gunilla Grudevall-Steen och Monica Brohede Tellström blir nya ordföranden.

L lämnar i sin tur över ordförandeskapet i natur- och trafiknämnden till C, där Hans Peters blir ny ordförande, och ordförandeposten i äldrenämnden till Karin Teljstedt, KD.

De som blir kvar på sina ordförandeposter är Cathrin Bergenstråhle, M, som fortsätter i miljö- och stadsbyggnadsnämden och Helene Skantze, M , som fortsätter i socialnämnden.

Richard Wendt, M, blir ansvarig för kulturnämnden:
– Jag har haft fritidsnämnden i åtta år. Jag har mycket erfarenhet, men det ska inte växa mossa på stenen. Precis som idrotten ska kulturen växa. Det vore intressant med ett förenings- och kulturhus på Järlahöjden. Det utbudet betyder mycket för de som flyttar hit.
– Alla vi som sitter som ordföranden är kända och vi är uppdaterade på varandras ärenden. Hade det varit sex eller sju helt nya namn hade det varit en större förändring än det blir nu.

Monica Brohede Tellström, L, tar över utbildningsnämnden:
– Vilka förändringar det innebär är för tidigt att säga. Jag satt i utbildningsnämnden fram till för fyra år sedan, men det har hänt en hel del sedan dess. Vi har hög kvalitet i Nacka och varje elev ska få det stöd som behövs. Vi ska se över vad som behöver göras.
– Sen vill jag se hur skola och socialtjänst — L har båda de nämnderna — kan samverka kring de barn och unga som far illa i samhället.

– Det är en väldigt stor förändring när partier och personer kommer in. Det blir lite av en nystart och de första månaderna innebär att sätta sig in i nya frågor. Men vi har ett bra samarbete inom Alliansen, så det blir ingen avgörande skillnad, men partier lägger olika vikt vid olika frågor. Vi kan få en förnyelse.

Hans Peters, C, får ansvar för natur- och trafiknämnden:
– Jag har jobbat med grönfrågor och trafik tidigare. Min prio kommer att vara naturreservatet i Ryssbergen — det är åtta år sedan vi kom överens om att inrätta det — och kulturreservatet i Baggenstäket. Och framkomligheten måste få hög prio när Nacka stad byggs. Nu startar det fysiska arbetet.

Fyra nya kommunalråd
För moderaterna fortsätter Mats Gerdau och Cathrin Bergenstråhle som kommunalråd för M, och Filip Wiljander tar över efter Tobias Nässén, som blivit nytt landstingsråd.
Gunilla Grudevall-Steen fortsätter för L, medan C låter Hans Peters gå ner till halvtid så att också Johan Krogh kan få en halvtid, även om han av formella skäl kallas kommunalrådsresurs. Karin Teljstedt tar över i KD efter Jan-Eric Jansson.

Oppositionen fortsätter att ledas av Khashayar Farmanbar, S, och tack vare det valtekniska samarbetet med Alliansen behåller MP en oppositionsrådstjänst, där Sidney Holm sitter kvar.
Ny bland oppositionsråden är NL:s Mikael Carlsson.