FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Enligt ett förslag kan Nacka och Värmdö få utökad busstrafik till Cityterminalen.

Fler tar bussen till city — utökad trafik planeras

Nacka/Värmdö 15:04 | 04 mars 2019

Bussar som undviker Slussen blir allt mer populära. Nu föreslår SL att fyra linjer från Nacka och Värmdö till Cityterminalen får utökad trafik i morgon- och eftermiddagsrusningen.
– Det välkomnar jag, säger jobbpendlaren Sara Persson.

Från Nacka är det linje 445C och 411C och i Värmdö är det linjerna 480C och 435C som föreslås få fler avgångar till Cityterminalen.
Anledningen till den utökade trafiken till Cityterminalen är att linjerna fått allt större problem med trängsel och att resenärerna får stå upp, framför allt på linje 445C. Enligt Elin Lindström, presskommunikatör på SL, är den minskade busskapaciteten vid Slussen en stor bidragande orsak till att man satsar på andra resvägar.

Flera möjligheter till byten
– När vi har sett över trafikutbudet ser vi att Cityterminalen är den alternativa destination till Slussen dit resenärerna i större utsträckning efterfrågar mer trafik. Vid Cityterminalen finns det dessutom fler möjligheter för resenärerna att fortsätta sin resa, vilket också gör det till en lämplig slutdestination, säger hon.

På Cityterminalen står Värmdöbon Sara Persson som väntar på att åka hem från jobbet. Hon pendlar mellan Gustavsberg och Tensta varje dag och väljer Cityterminalen framför Slussen alla dagar i veckan, trots att linjen tar lite längre tid och avgångarna är färre.
– Det är enklare att åka hit och undvika Slussen tycker jag. Men jag tjänar ingen tid på att göra det, säger hon.

Fler verkar följa Sara Perssons exempel då kön till 16:20-bussen med linje 480C mot Mölnvik blir allt längre. Något Sara Persson, som var en tidig City-terminalresenär, bekräftar.
– Allt fler verkar upptäcka den här bussen, så det har bitvis blivit fler och det har hänt att jag fått stå upp. Jag välkomnar SL:s förändringar med fler bussar hit, säger hon.

En annan alternativ slutdestination, som kom till förra året, var Medborgarplatsen. Nackalinjerna 442X och 449 och Värmdölinjen 423 föreslås fortsätta trafikera Medborgarplatsen, med några fler avgångar. Linje 446 mellan Medborgarplatsen och Västra Orminge bedöms däremot ha för hög turtäthet, föreslås därför få färre avgångar.

Trafikförändringarna planeras träda i kraft först i december i år. Men innan trafiknämnden tar ett beslut ska bland annat kommunerna lämna sina synpunkter på SL:s förslag.

Fem andra förslag från SL

Linje 416: Ny linje som ska förbinda det nya bostadsområdet Telegrafberget med Orminge centrum.
Linje 405: Bussen till Kungsholmen kan få ny hållplats vid Söder mälarstrand. SL övervakar linjen och redan i sommar kan trafiken till och från Ektorp centrum utökas.
Linje 468: Linjen mellan Gustavsberg och Hålludden föreslås gå via Värmdö marknad, i stället för Godénius väg, och därmed få en slingrigare och mer närtrafiksanpassad rutt.
Linje 474: Ökad turtäthet föreslås, för att färre resenärer ska behöva stå på motorvägsbussarna.
Linje 80 (sjötrafik): I takt med ökad inflyttning på Kvarnholm-en, Nacka Strand och Norra Djurgårdsstaden planeras linjen mellan Nybroplan och Lidingö få utökad trafik och förlängas från Frihamnen till Ropsten.