Fick nattillsyn trots nej

Nacka Publicerad 07:54, 12 februari 2020

• Boende kände sig otrygg • Chef: ”Bristande omdöme”

Trots att en boende på ett av Nackas seniorcenter avsagts sig tillsyn under natten fick hen besök av personal nattetid. Enligt en anmälan enligt lex Sarah skriver verksamhetschefen på boendet att den boende ”känner sig otrygg när personalen kommer in till hen nattetid”. Nattillsynen ska ha skett under flera nätter i oktober och november.

I anmälan skriver verksamhetschefen att bristande omdöme hos personalen eller otydlighet om vilka kunder som inte vill ha tillsyn kan vara tänkbara orsaker.
Verksamhetschefen bedömer att händelsen inneburit ett missförhållande för kunden men inte så pass allvarligt att det motiverar en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.