FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Exempel på bebyggelsen i Birkaområdet.

Fastighetsbolag drar sig
ur storsatsning i Järla

Nacka 13:34 | 08 april 2019

Fastighetsbolaget Tobin properties drar sig ur köpet av ett trettiotal villatomter i Birkaområdet i centrala Nacka. Planen var att bygga ett helt nytt bostadsområde.

Det var 2017 som företaget presenterade planer på att köpa omkring 35 000 kvadratmeter mark i området och ersätta villabebyggelsen med flerbostadshus, ett stenkast från den kommande tunnelbanestationen Järla.

Företaget har velat bygga 1 000 -1 200 nya bostäder i området, enligt vad man tidigare berättat för NVP. Man kallade det ”en tät kvartersstad”. Nackas politiker beslutade för ett drygt år sedan att man kunde tänka sig omkring 600 nya bostäder i området, med en exploateringsgrad motsvarande den i Järla sjö.

Nästan samtliga fastighetsägare i området sålde sina hus och tomter till företaget, och skulle därmed kunna få mer betalt än vid en vanlig försäljning. Även protester har dock hörts mot projektet.

Utredningar som gjorts har pekat på stora risker vad gäller bevarandet av de höga kulturmiljövärdena i området, som är Nackas äldsta villaområde. Ett trettiotal tomter i Birkaområdet bebyggdes mellan 1899 och 1922, när industrier etablerade sig i Järla. Områdets stora trävillor byggdes för att rymma lägenheter åt fabrikernas arbetare och tjänstemän och vägarna följer formerna i det kuperade landskapet. 15 villor anses vara kulturhistoriskt värdefulla eller särskilt värdefulla.

På måndagen meddelade företaget att ”förutsättningarna för genomförandet förändrats” och att man drar sig ur hela projektet. Företaget förlorar därmed de omkring 30 miljoner kronor som man tidigare betalat villaägarna i handpenning.  

”Vi anser att förutsättningarna inte längre möjliggör för Tobin att fullfölja projektet Birka med tillfredställande lönsamhet. Vi väljer att fokusera på våra projekt i Nacka strand som har mycket spännande framtidspotential”, säger Patrik Mellgren, vd på Tobin Properties i ett pressmeddelande.

NVP söker företaget för ytterligare kommentarer.