Nacka Publicerad 14:54, 18 januari 2020

• Gått från 48 till åtta nominering sedan 2016

Från 48 till 8. Så har nomineringarna till Nackas miljöpris dalat från 2016 till 2019.
Därför har Nackas miljöchef Per Enarsson fått i uppdrag att utreda miljöpriset. Han konstaterar att nomineringarna minskat i antal parallellt med att antalet kommunikationsinsatser minskat. Samtidigt har kommunen tillfört ett pris för hållbar stadsutveckling och diplomering för cykelvänlig arbetsplats, som kan ha påverkat antalet nomineringar.

 

  • NVP