Enigt motstånd mot bergkross i Gungviken

Bergkross. Här i Hemmesta. FOTO: JENNY FREJING, ARKIV
Nacka Publicerad 14:44, 25 juni 2020

• ”Grupparbete under nämnden” • Tydligt svar till domstolen

Oro, missförstånd och ilska slutade i samförstånd.
Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnds yrkande till mark- och miljödomstolen angående eventuell bergkross i Gungviken står fast. Man är kraftigt emot.

Tjänstemännens förslag till yttrande, som många motståndare till bergkrossverksamheten i Gungviken, oroats över — blev inte kommunens svar.
Sent omsider, under onsdagen, öfre och under mötet, kunde politikerna enas om en ny, gemensam skrivelse.
– Det blev som ett grupparbete under sittande möte. Och slutresultat, kommunens yrkande, är tydligare och skarpare än tjänstemännens förslag, utan politiska skiljelinjer, säger nämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle.

Hon och bland annat Nackalistans Christina Ståldal vittnar om ett stort intresse, och stor oro från medborgare. Om mailväxlingar och debattinlägg under veckan.
– Det målades upp som att kommunens politiker skulle ändra sig, men det var förstås aldrig aktuellt. Men jag är tacksam för att människor hör av sig, det är bra att få direktkontakt och kunna förklara, säger Bergenstråhle.

I grunden handlar det om det går att tilåta att Skanska får anlägga en stenkross på Erstaviks område i skogen nära Duvnäsviken, eller inte.
Det yttrande som nu skickas till mark- och miljödomstolen, där nämnden framhärdar att platsen är olämplig för tung och störande industri, då det finns risk för utsläpp i redan förorenat vatten, buller som sprids över vatten samt trafiksäkerhetsproblem, är ett av underlagen för domstolens kommande beslut.