Nacka/Värmdö Publicerad 08:12, 24 december 2022

• Käppalaförbundet samverkar med MSB och EU • Kan värma ett sjukhus eller mindre samhälle

Käppalaförbundet, det samägda kommunala bolaget för avloppsrening och energiproduktion som Nacka och Värmdö tillhör, har valt att skänka två värmepannor till Ukraina.

I samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samt EU kommer nu värmepannorna att transporteras till Ukraina.

Pannorna har tidigare använts för fjärrvärmeproduktion på Käppalaverket på Lidingö. Men i och med att det byggs en ny teknisk lösning för värme och kyla behövs inte pannorna längre.

Värmepannorna fyller ett efterfrågat behov från Ukraina, uppges i ett pressmeddelande från Käppalaförbundet. De är i gott skick och kan värma ett sjukhus eller mindre samhälle.

Jalmar Carlson
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x