FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Alliansen i Nacka har beslutat att överge planerna på att bygga en förskola i Lillängsskogen. Förskolan kan istället hamna på en närbelägen tomt. På bilden Gunilla Grudevall-Steen, L, Mats Gerdau, M, Hans Peters, C och Karin Teljstedt, KD.

Efter protesterna: Ingen
förskola i Lillängsskogen

Nacka 16:54 | 04 mars 2019

Alliansen i Nacka överger planerna på att bygga en ny förskola i delar av Lillängsskogen i Järla.
Det är den kraftiga opinionen mot projektet som gör att politikerna nu tänker sig en ny förskola vid Järlavägen, hundratalet meter åt nordost, istället.

”Det viktiga för oss är att vi kan möta behovet av förskoleplatser och att de nya förskolorna byggs i trivsamma och barnvänliga miljöer, inte att en förskola placeras i just Lillängsskogen”, skriver Alliansen i ett mejl till NVP. Handlingarna i ärendet ska bli offentliga i dag, tisdag.

Lillängsskogen, ett 200 gånger 120 meter stort skogsområde mellan
Värmdövägen och Saltsjöbanan i höjd med Lillängens station, kan därmed bevaras, vilket många omkringboende och förskolor efterfrågat, eftersom skogen används för rekreation.

I det framtida centrala Nacka planeras en mängd bostäder och arbetsplatser, och prognoserna visar på att tolv nya förskolor behövs i centrala Nacka, varav en varit tänkt att ligga i en del av Lillängsskogen.

I de ändrade planerna är det istället en tomt med en mindre skogsdunge längs Järlavägen som anses lämplig som förskoletomt. Precis som Lillängsskogen ligger den nära kollektivtrafik, vilket anses viktigt.

Område ägs av kommunen
– Våra tjänstemän har sedan något halvår haft i uppdrag att titta på nya lokaliseringar av förskolan och det här kan bli en fin miljö för barnen, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M.

Hur stor del av det här skogsområdet kan påverkas av förskolan?
– Det är inte klart utan det får utredningen visa.
Det nu aktuella området är inte detaljplanelagt, men ägs av Nacka kommun.

Ni ser ingen risk för att motsvarande kritik kan riktas mot den här nya placeringen?
– Jag hoppas att det inte blir liknande reaktioner. Vad gäller Lillängsskogen har det varit mer uttalade frågor om hur skogen används till majbrasor och annat. Jag har inte sett att det finns liknande frågor kring den här platsen.

Plan kan vara klar 2021
I det planarbete som nu ska påbörjas måste möjligheterna för familjer och personal att ta sig till och från förskolan undersökas. De ändrade planerna gör att tidsplanen för en ny förskola försenas, men befolkningsprognosen visar att kommunen ändå klarar av att ordna tillräckligt många förskoleplatser.

En detaljplan ska kunna antas våren 2021. De ändrade planerna ska till att börja med behandlas av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 12 mars.