FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

NL: Efter krossbeslutet
– bygg idrottsanläggning

Nacka 14:02 | 13 april 2019

Nackalistan lägger nu en motion om att i stället för stenkrossen anlägga en idrotts- och friluftsanläggning, med fotbollsplaner och en friluftsgård, i Gungviken.

Bristen på sådana i Nacka och placeringen – fem minuter att gå från närmaste station på Saltsjöbanan – är faktorer som talar för en sådan, enligt partiet. En ny detaljplan för området skulle också motverka ”oönskad exploatering” i framtiden, enligt partiet.