Domstol ger grönt ljus
för blå linje till Nacka

Byggtiden för blå linjen till Nacka beräknas bli sju-åtta år.
FOTO: Jenny Frejing (fotomontage)
Nacka Uppdaterad 14:56 19 juni 2019

• Tunnelbanans blå linje till Nacka är ett steg närmare byggstart.

I dag, onsdag, har mark- och miljödomstolen gett Region Stockholm tillstånd att leda bort inläckande grundvatten.

Eftersom samtliga sex nya stationer i den förlängda blå linjen ut till Nacka kommer att löpa under jord, kommer grundvatten som läcker in i utsprängda utrymmen att behöva ledas bort. Det har nu regionen fått klartecken att göra.

De sex nya stationerna som utgår från Kungsträdgården är Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla, Nacka och en ny station i Slakthusområdet. 

  • NVP