FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Diskussioner om Birkaområdet
kan fortsätta

Nacka 16:50 | 09 april 2019

Trots att företaget Tobin properties drar sig ur exploateringen av Birka-området i Järla kan man tänka sig att fortsätta diskutera hur en exploatering av området kan komma till stånd.

– Vi har haft en diskussion med dels arbetsgruppen för Nacka stad och dels villaägarna. Timingen är inte varit rätt att gå vidare just nu, när avtalet upphörde att gälla, säger Tobin properties vd Patrik Mellgren.

Enligt honom har diskussionerna gällt hur stadsdelen ska upplevas efter att den exploaterats. Både Tobin properties och företaget Veidekke har haft områden man vill utveckla.

– Det måste finnas en gemensam tanke om området. Vi vill fortfarande prata vidare om detta, säger Patrik Mellgren, som dock inte vill gå in på detaljer.

– Vi har mycket byggrätter i Nacka strand och vill fortsätta i Nacka. Det är en sättning i marknaden just nu, men Birkaområdet är ett så långt projekt att det hinner bli både bättre och sämre konjunkturer.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, hänvisar frågan till dagens fastighetsägare och till Tobin.

– Avtalet går ut, det är vad jag hört. Man får teckna det på två år enligt jordabalken. Antingen går man vidare eller så avslutar man. Fastighetsägarna får nu bestämma om de vill fortsätta och så fall hur.

– Jag kan förstå de som vill att man bygger mer bostäder nära en tunnelbanestation. Jag tycker att det vore bra, och att det kommer att byggas flerbostadshus i området är jag ganska säker på.