Kamp om hiss går vidare

Finnboda Uppdaterad 08:01 19 augusti 2019

• "Svik oss inte" • Ärendet bordlagt för andra gången

Kampen för en hiss i Finnboda tuffar vidare. I förra veckan bordlades ärendet — ännu en gång.
– Vi är värda en hiss, men istället lämnar de bara oss här uppe på berget, säger Vibeke Bouchette, en av de boende i HSB:s seniorhus.

”Ge oss en hiss, svik oss inte” står det på en stor skylt som hänger runt Vibeke Bouchettes hals när NVP möter upp henne och ett 20-tal grannar utanför seniorhuset på Finnbodaberget där de bor.

Det första fröet för ett hissbygge såddes 2015 då den förbindelsegång via äldreboendet Danvikshem som de tidigare kunde nyttja stängdes. Sedan dess har de boende på berget tvingats gå i branta backar eller trappor för att ta sig till bland annat buss och matbutik.

– Det gör att folk fastnar i sina bostäder. Många har svårt att gå och vissa kan inte alls gå i backar och trappor. Själv går jag baklänges i trapporna för att inte slita­­ på mina onda knän, säger Vibeke Bouchette, som bland annat samlat in 2 200 namnunderskrifter till förmån för hissen.

Fler seniorbostäder byggs
Snart får de som bor i seniorhusets 120 lägenheter, och som själva säger sig ha en medelålder på 77 år, fler jämnåriga grannar. HSB bygger just nu ytterligare 109 lägenheter, fördelade på fem hus, avsedda för personer över 55 år.

Det menar ­Vibeke Bouchette gör behovet av en hiss ännu större.

Förra året blev hissen en politisk fråga och förutsättningarna för ett hissbygge utreddes. Utredningen mynnade ut i att möjligheter för att bygga en hiss saknas, bland annat för att markägare var negativa till hissen och att intresse för att tillsammans med kommunen finansiera saknades hos externa parter. En hiss bör, enligt utredningen, kosta runt 20 miljoner kronor. Kommunen är villiga att investera som mest tio miljoner.

Trots utredningens resultat har beslut ännu inte tagits. I juni bordlade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) frågan, det samma skedde på sammanträdet i förra veckan — på initiativ från alliansen.

Vill fortsätta dialog
– I utredningen har man försökt förvissa sig om huru­vida markägarna är villiga att upplåta mark för en hiss, och kommit fram till att de inte är det. Vi bordlägger ­frågan för att på ­politisk nivå fortsätta dialogen med mark­ägarna — kolla hur ”hårda” de är i sitt motstånd, säger kommunstyrelsens ord­förande Mats Gerdau, M.

Vill alliansen att en hiss ska byggas?
– Absolut, det är därför gör vi hela det här arbetet. Vi förstår de boendes synpunkter och förstår att en hiss skulle underlätta. Samtidigt måste vi se till att det finns en rimlig finansiering. Det kan inte vara så att kommunen ska stå för hela kostanden själv — kör man enligt den linjen är det nog många områden i Nacka som anser sig behöva en hiss, Finnberget och ­Talliden till exempel, säger han.

Anna-Karin Blom

 

S: ”Politikens ansvar att sköta tillgängligheten”

Khashayar Farmanbar, oppositionsråd för S, är kritisk till att ärendet åter bordläggs.

– S tillsammans NL, V och MP yrkade på sammanträdet om att återremittera frågan, för att kunna göra en ny utredning. Den utredning som nu gjorts kommer fram till att det inte går att bygga en hiss, men när vi har haft egen kontakt med markägarna har vi förstått att de inte är så negativa som utredningen visar, säger Khashayar Farmanbar.

– Dessutom har de boende själva tagit fram en offert på som visar på att hissen inte alls behöver bli så dyr som 20 miljoner. S ansåg att tillgängligheten i området var för dålig redan när detaljplanen för de fem nya seniorhusen antogs 2015.

– Vi röstade nej till planen av den anledningen.

Khashayar Farmanbar säger också att han tycker att man inte ska ”skylla på markägaren”.

– En sak som jag stör mig på i det här ärendet är att det sagts att ”markägaren inte vill” och så har man lutat sig mot att det inte går att bygga en hiss av den anledningen. Vi har olika roller. Det är inte markägarna eller bostadsbolagens uppdrag att sköta tillgängligheten för våra medborgare — det är vi som politiker som har det ansvaret.