Nya lokaler när krav
på valhemlighet ökar

Nacka/Värmdö Uppdaterad 15:05 17 maj 2019

På valdagen den 26 maj kommer röstning att ske i strax över 20 lokaler i Nacka och i 16 i Värmdö. De flesta är desamma som vid tidigare val, men på sex platser i Nacka kommer skollokaler att bytas ut mot idrottshallar. Anledningen är ökade krav på skydd av valhemligheten.

Den nya regeln som ska stärka valhemligheten gör att lådorna med valsedlar får skärmar som ska förhindra insyn. Det väntas leda till mer köer, eftersom bara en person åt gången kan hämta sin valsedel.
– Under förra valet var det många diskussioner om hur valsedelsställ och röstningsskärmar var placerade. Det blev trångt kring valsedelsställen och många var vid ställen samtidigt, säger Nackas valansvarige Anders Fredriksson.

Nu när bara en person åt gången ska kunna hämta sin valsedel kommer det att finnas två lådor i varje valdistrikt istället för en. 
– De ska också ses till kontinuerligt. Det blir kanske inte att de tittas till efter varje person, men ofta. De som arbetar i lokalen behöver organisera arbetet bättre, men det kräver inte mer personal nu under EU-valet efter som det är lägre valdeltagande än i andra val.

Val i sex idrottshallar
För att ytterligare förenkla röstningen flyttas sex vallokaler till en angränsande idrottshall. Det gäller vallokalerna i Sickla skola, Skuru skola, Fisksätra folkets hus, Björknäs skola, Myrsjöskolan och Johannes Petri skola. 

Det ska göra det lättare att hitta för de som ska rösta och det ska bli lättare att hitta bra placeringar av valsedelsställen och röstningsbåsen. Röstmottagarna ska också gemensamt kunna ha överblick över valsedlarna. 
– På Myrsjöskolan var det i höstas bekymmersamt för det fanns vallokaler på olika sidor om ett byggplank. Många går av tradition till en lokal och läser inte på skyltar. Så nu kan vi skylta bättre, säger Anders Fredriksson.

Byte till ymligare lokaler
I Värmdö används inga idrottshallar för röstningen, berättar Tove Liljas, valsamordnare i kommunen. Däremot har man bytt två lokaler från riksdagsvalet mot nya och större: Matsalen i Fågelviks skola tar över ett av två valdistrikt som tidigare delade på Ingarö föreningshus, och matsalen för låg- och mellanstadiet i Hemmestaskolan, istället för Värmdö bygdegård.
– De nya valsedelställen spelar in i beslutet, men inte enbart det. Det var också att det var trångt i de gamla lokalerna i förra valet. De nya lokalerna har mer utrymme, vilket också de nya ställen kräver, säger Tove Liljas.

På valdagen kommer det att röstas på 16 olika ställen i Värmdö. I torsdags hade 1 189 förtidsröster lämnats in från Värmdöborna.

  • Lennart Spetz, Gustav Grändeby