FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sara

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
19 juli 2019

Marie Blom, med sonen Dante, är kritisk till det skrala utbudet för barn med funktionsnedsättningar.

De ordnar sång
för funkisbarn

Nacka 14:23 | 24 april 2019

Marie Blom är upprörd över bristen av lämpliga aktiviteter för hennes son Dante, som har Downs syndrom. Därför har hon tagit saken i egna händer och ordnat en sångstund för barn med funktionsnedsättning.

För barn mellan tre och tio år

• Sångstunderna i Allianskyrkan i Älta äger rum fem lördagar i rad, klockan 14 till 14:45, med start den 27 april.
• Gruppen är gratis och riktar sig till barn med funktionsnedsättning i tre- till tioårsåldern.
• Medföljande vuxen krävs.
• Ingen föranmälan behövs till sångstunderna. 

Fritidsnätet är en webbtjänst med fritidsaktiviteter för personer i länet som behöver extra stöd. Dit hör Dante Blom, 7 år, som har Downs syndrom, utvecklingsstörning och autism.
Därför blev Dantes mamma, Marie Blom, väldigt glad när hon på Fritidsnätet upptäckte fem sidor med anpassade aktiviteter i Nacka. En glädje som snart förbyttes till besvikelse.
– Många länkar och telefonnummer var inaktuella. Antingen ledde de ingenstans eller till någon som meddelade att aktiviteten hade lagts ner för länge sedan.

Marie Blom tog sig igenom listan, fick stryka aktivitet efter aktivitet tills enbart tre som var lämpliga för Dante återstod: En på Nacka musikskola, en karatekurs och simklubben Grodan på Nacka simhall.

”Det är diskriminering”
– Jättebra att dessa finns, men utbudet är uruselt. Det är diskriminering. Jag vill att kommunen tar ansvar för sina invånare, även de med funktionsnedsättning. Alla barn har rätt till en meningsfull och aktiv fritid. För barn med funktionsnedsättning är behovet särskilt stort eftersom aktiviteter hjälper dem att utvecklas. Dessutom är behovet stort att få känna gemenskap. 

Marie Blom har försökt att ta med Dante till aktiviteter för ”vanliga barn”, men märkt att det oftast inte fungerar så bra eftersom ledarna saknar kompetens för att bemöta barn med funktionsnedsättning. 
– Det tar längre tid för honom att förstå vad som förväntas av honom. Dessutom blir det orättvist mot övriga barn om aktiviteten anpasas efter Dante.

Nacka ska se över aktiviteter
Frustrationen har gjort att Marie Blom själv har startat sångstunder för barn med funktionsnedsättning i Allianskyrkan i Älta. Den första äger rum nu på lördag.
– Jag kände mig tvungen. Jag har samlat på mig idéer om hur man kan anpassa aktiviteten för barn med funktionsnedsättning. Det blir barn- och popsånger, och för att alla ska hänga med har jag förberett bilder som stöd.

Kommunen meddelar att de ska se över sina rutiner för hur information på nacka.se om aktiviteter för målgruppen ska hållas aktuell.
– Vi är medvetna om att utbudet för fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar kan utvecklas, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör.

Dagens utbud består främst av det som föreningar och föräldrar tar initiativ till och ibland saknas det aktiviteter för vissa målgrupper, konstaterar Anders Mebius. 
– Det finns alltid möjligheter att starta nya aktiviteter som kan få ekonomiskt stöd av kommunen, säger han.

Han påpekar även att kommunen har utlyst en miljon kronor år 2019 för särskilda utvecklingsprojekt inom kulturskolan för grupper med funktionsnedsättningar.