Nacka Publicerad 10:01, 26 augusti 2019

• Vet inte vad anställda har för uppdrag utanför arbetet • ”Tar till oss av kritiken”

Så ser Nacka på bisysslor

 • Som bisyssla räknas allt en kommunanställd gör vid sidan av jobbet, som inte kan räknas till privatlivet. Det kan vara ett extraarbete eller ett uppdrag i en styrelse.
• De bisysslor som räknas som otillåtna är de som är förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande med Nackas egen verksamhet.
• Reglerna kring bisysslor gäller samtliga drygt 4 000 kommunanställda i Nacka.

Kommunen har för dålig koll på de anställdas bisysslor, enligt en ny granskning. Av 60 kontrollerade personer hade 19 registrerade engagemang — men bara tre av dem hade anmält detta.Kommunen har för dålig koll på de anställdas bisysslor, enligt en ny granskning. Av 60 kontrollerade personer hade 19 registrerade engagemang — men bara tre av dem hade anmält detta.

Det är revisionsbyrån Ernst & Young som, på uppdrag av Nackas revisorer, granskat hur kommunen hanterar de anställdas bisysslor.
Detta gjordes bland annat genom ett stickprov, där 60 anställda på olika enheter kontrollerades. 19 av dem visade sig ha engagemang registrerade hos Bolagsverket. En är vd för ett aktiebolag, flera är ledamöter i bostadsrättsföreningar, några är bolagsmän i handelsbolag. Men endast tre av de 19 hade anmält bisysslan till sin chef, vilket är ett krav.
Revisionsfirman bedömer att de flesta sysslorna inte är förtroendeskadliga — några är dessutom uppdrag i tjänsten — men att de ändå borde ha anmälts. Slutsatsen är att kommunen inte har tillräckliga kontroller för att säkerställa att otillåtna bisysslor inte förekommer.

”Tar till oss av kritiken”
Stadsdirektören Lena Dahlstedt tycker att det är viktigt att området granskats.
– Vi tar till oss av kritiken. Vi arbetar med skattebetalarnas pengar, och då kan man inte ha förtroendeskadliga uppdrag vid sidan om, särskilt inte om man jobbar med myndighetsutövning, säger hon.

Redan i samband med en revisionsgranskning 2013 uppmärksammades att Nackas hantering av bisysslor behövde bli bättre. Enligt Lena Dahlstedt såg kommunen efter det över rutinerna.
– Det gjordes ett ordentligt arbete, men det här är en fråga måste hållas levande hela tiden, så att man säkerställer att alla, även nyanställda, förstår bestämmelserna.

Av rapporten framgår att det i ett fåtal fall har uppstått konflikter kring anställdas bisysslor som lett till arbetsrättsliga åtgärder. Lena Dahlstedt säger att hon inte kan gå in närmare på dessa.
För att uppnå bättre kontroll över situationen har stadsledningskontoret nu förtydligat informationen om skyldigheten att anmäla bisysslor.
– Nu ska vi se till att informationen når medarbetare och chefer, och att rutinerna följs upp. För att säkerställa att vi tittar på detta årligen kommer vi att lägga in det i kommunstyrelsens internkontrollprogram, säger Lena Dahlstedt.