Centerpartist hoppar av i protest: "Är orolig"

Kommunalrådet Hans Peters beklagar beslutet. FOTO: Jenny Frejing
Nacka Publicerad 07:37, 22 augusti 2019

• Tomas Hjort, C, är kritisk mot ledningen i Nacka • Kommunalrådet svarar: ”Vi är offensiva”

Centerpartisten Tomas Hjort lämnar Fritidsnämnden då han anser att den politiska ledningen i Nacka ”kraftigt kommer att försämra förutsättningarna för idrotten i kommunen” skriver han i ett inlägg i Facebookgruppen Rädda Nacka IP.

Hjort menar att de barn och ungdomar med sämst ekonomiska och sociala förutsättningar kommer att drabbas hårdast och skriver vidare att han är "djupt orolig" och tycker att de styrande misslyckats med att bedriva en idrottsvänlig politik.

Partikollegan Hans Peters, C, kommunalråd i Nacka, beklagar avhoppet.

–     Väldigt synd att han fattar det här beslutet, men vi får respektera det och utse en ny ledamot, säger han och menar att han ser Nackas inriktning vad gäller idrottsfrågor som offensiv.

–     Vi ska ha 45 nya anläggningar inom kommunens gränser till år 2030 och satsar två miljarder kronor.

Tomas Hjort menar att de som drabbas hårdast är de med sämst ekonomiska och sociala resurser. Vilken är din kommentar till det?

–     Det är svårare att bygga anläggningar centralt, dels på grund av att marken är dyrare och dels på grund av att Nacka stad ska byggas.

–     Vi behöver titta på närhetsprincip vad gäller de allra yngsta barnen men tror annars att tillgänglighetsprincip är viktigare, att skapa förutsättningar att enkelt kunna ta sig till anläggningarna kommunalt, säger Hans Peters.