FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Provpumpningens framtid har engagerat närboende under flera år.

Byggplan stoppas – miljö
i Järla sjö ska skyddas

Nacka 15:07 | 05 april 2019

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till att fastigheten Pumpprovningen i Järla sjö byggs om för att ge plats för bostäder. En ny detaljplan ska också tas fram som ska skydda den värdefulla miljön i området.

Bostadsplanerna, som har behandlats under flera år, handlar om att de kontorslokaler som finns på platsen delvis rivs och byggs om till ett 40-tal bostäder, något som väckt protester bland närboende.

Den fråga som Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) tar hänsyn till i sitt nej är tillgången till parkeringsplatser. Med de nya bostäderna skulle det behövas ytterligare 15 parkeringsplatser, och eftersom fler kontor byggs om till bostäder kan det komma att bli brist på parkeringsplatser när de inte kan samutnyttjas – det vill säga vara kopplade till arbetsplatser på dagtid och till bostäderna på nätterna.

Mark- och miljööverdomstolen anser därför att planerna inte kan godkännas och domen kan inte överklagas.

Bolaget bakom byggplanerna har istället menat att det finns tillräckliga möjligheter att parkera i området och platsbristen blir mindre med förslaget.

Miljön ska skyddas
Utöver frågan om parkeringsplatser har bostadsrättsföreningar i området påtalat att ökningen av byggnadens volym gör att dess proportioner förändras och att kravet på varsamhet om byggnaden då inte respekteras.

Tegelbyggnaden är från 1896 och anses ha kulturhistoriska värden, men den har, som NVP tidigare berättat, av oklar anledning inte kommit att skyddas. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare inte godkänt att den rivs.

- Vi är glada att detta inte blir av, oavsett anledning. Vi har arbetat länge och hårt för detta. Vilken fråga som är viktigast beror nog på vem du frågar. Jag tycker att det är ett vackert hus och det har varit ett smycke för området. Parkeringsfrågan är också viktig för många, säger Helena Söderlind, boende i området som engagerat sig i frågan.

- Jag är mycket glad över att bygglovet, som skulle förstöra denna kulturhistoriska byggnad, nu fått slutligt nej, säger miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle, M, som tagit initiativ till ett planarbete som ska skydda miljön för framtiden.

- Det är ju inte bara denna byggnad som får byggas på enligt nuvarande plan.
- Tack vare att vi påbörjat planarbetet har vi nu möjlighet att stoppa nya ansökningar i två år, medan ny plan tas fram, och miljön är förhoppningsvis permanent säkrad, säger Cathrin Bergenstråhle.