Nacka Publicerad 11:19, 20 november 2019

• Biltrafiken kommer att påverkas längre fram

Nu blir bygget av den nya Skurubron tydligt för cykelpendlarna. I morgon, torsdag, stängs gång- och cykelvägen på den södra sidan bron av. Istället leds gående och cyklister om till den norra sidan, där trafiken blir dubbelriktad.

Det är nämligen söder om den nuvarande bron som den nya Skurubron ska byggas — och där ska Trafikverket snart börja anlägga arbetsvägar och förbereda för sprängningar.

– Nu pågår förberedande arbeten med bland annat byggvägar och trädfällning. Efter årsskiftet påbörjas schaktarbeten och bergsprängning söder om trafikplats Skuru, berättar Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

Under våren 2020 ska sedan trafikplats Skuru börja byggas om, samtidigt som grundläggningsarbeten för nya bron ska påbörjas. Ombyggnad av trafikplats Björknäs sker senare, närmare bestämt våren 2021.

Åse Wallin uppger att man planerar arbetena så att de ska störa trafiken så lite som möjligt.

– Under byggtiden kommer det att vara två körfält i vardera riktningen öppna på väg 222 förbi byggplatsen. Dessa kommer att påverkas av sidoförflyttningar och sänkt hastighet. Övriga vägar inklusive gång- och cykelvägar kommer att vara öppna, säger hon.

I slutet av 2022 beräknas den nya Skurubron öppna för trafik. Efter det ska den nuvarande bron renoveras.

  • Hanna Bäckman